اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۷

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت آخر هفته ۱۴ سرباز در نبرد سنگین جنوب و مرکز غزه کشته شدند

تصویر سربازانی که در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳ در نوار غزه کشته شدند:
ردیف بالا، چپ به راست: سرگروهبان (ذخیره) نداف ایساخار فارحی؛ سرگروهبان (ذخیره) الیاهو مئر اوهانا؛ گروهبان یکم (ذخیره) الیاسئاف شوشان؛‌ گروهبان یکم (ذخیره) اوحاد آشور؛ سرگروهبان روی الیاس؛ 
وسط: گروهبان ستاد دیوید بوگدانوسکی؛ گروهبان ستاد اورل باشان؛ گروهبان ستاد ایتامار شمن؛ گروهبان ستاد گال هرشکو؛ کاپیتان اوشری موشه باتژاک؛ 
ردیف پایین: افسر ضمانت-نامه (ذخیره) الکساندر شیپیتز؛ سرگروهبان (ذخیره) شای ترمین؛ گروهبان ستاد بیرهانو کاسی؛ گروهبان ستاد نیر رافائل کنعانیان. (Courtesy)
تصویر سربازانی که در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳ در نوار غزه کشته شدند: ردیف بالا، چپ به راست: سرگروهبان (ذخیره) نداف ایساخار فارحی؛ سرگروهبان (ذخیره) الیاهو مئر اوهانا؛ گروهبان یکم (ذخیره) الیاسئاف شوشان؛‌ گروهبان یکم (ذخیره) اوحاد آشور؛ سرگروهبان روی الیاس؛ وسط: گروهبان ستاد دیوید بوگدانوسکی؛ گروهبان ستاد اورل باشان؛ گروهبان ستاد ایتامار شمن؛ گروهبان ستاد گال هرشکو؛ کاپیتان اوشری موشه باتژاک؛ ردیف پایین: افسر ضمانت-نامه (ذخیره) الکساندر شیپیتز؛ سرگروهبان (ذخیره) شای ترمین؛ گروهبان ستاد بیرهانو کاسی؛ گروهبان ستاد نیر رافائل کنعانیان. (Courtesy)

از شروع عملیات زمینی تا کنون ۱۵۳ سرباز کشته شدند؛ ارتش گفت رئیس تدارکات شاخهٔ نظامی حماس در حملهٔ هوایی به رفاح کشته شد؛ از شروع جنگ به اینسو، ۳۰ هزار تسلیحات انفجاری به دست [ارتش اسرائیل] افتاده است.

روز یکشنبه، در بحبوحه-ای که ارتش تهاجم خود علیه گروه تروریستی را در قلب قلمرو پیشتر می-برد، نیروهای دفاعی اسرائیل نام ۹ سرباز که در طول روز گذشته در نبرد نوار غزه کشته شدند را اعلام کرد، و شمار کشته-شدگان روزهای آخر هفته به ۱۴ تن رسید.

پنج سرباز گروهان مهندسی رزمی و یک پیراپزشک در جنوب غزه، بر اثر اصابت موشک ضد-تانک به خودرو زرهی مهندسی نامر که ایشان درون آن بودند، کشته شدند. چهار تن دیگر بر اثر انفجار بمب در دو حادثهٔ جداگانه در جنگ با افراد مسلح در غزهٔ مرکزی جان خود را از دست دادند.

مرگ ایشان شمار سربازانی که از شروع عملیات زمینی در آخر اکتبر کشته شدند را به ۱۵۳ تن رساند.

در کل، ۱۰ سرباز روز شنبه کشته شدند. نام ایشان در زیر می-آید:

گروهبان ستاد دیوید بوگدانوسکی، ۱۹ ساله، از گردان ۶۰۳ لشگر مهندسی رزمی، اهل حیفا.
گروهبان ستاد اورل باشان، ۲۰ ساله، از گردان ۶۰۳ لشگر مهندسی رزمی، اهل حیفا.
گروهبان ستاد گال هرشکو، ۲۰ ساله، فرمانده جوخه در گردان ۶۰۳ لشگر مهندسی رزمی، از یفتاح.
گروهبان ستاد روی الیاس، ۲۱ ساله، از گردان ۶۰۳ لشگر مهندسی رزمی، اهل زوفار.
گروهبان ستاد ایتامار شمن، ۲۱ ساله، پیراپزشک لشگر ۳۶، اهل لاپید.
سرگروهبان (ذخیره) نداف ایساخار فارحی، ۳۰ ساله، پزشک رزمی گردان ۷۸۱۰ تیپ یفتاح، اهل هرتصلیه.
سرگروهبان (ذخیره) الیاهو مئر اوهانا، ۲۸ ساله، از گردان ۷۸۱۰ تیپ یفتاح، اهل حیفا.
گروهبان یکم (ذخیره) الیاسئاف شوشان، ۲۳ ساله، از گردان ۶۶۴۶ تیپ ۶۴۶، اهل اورشیم.
گروهبان یکم (ذخیره) اوهاد آشور، ۲۳ ساله، از گردان ۶۶۴۶ تیپ ۶۴۶، اهل کفار یونا.
کاپیتان اوشری موشه بوتژاک، ۲۲ ساله، از فرماندهان یگان شناسایی تیپ نحال، اهل حیفا.

نیروهای دفاعی پیش از آن مرگ بوتژاک را بهمراه چهار سرباز دیگر که روز جمعه کشته شدند، اعلام کرده بود. نام ایشان در زیر می-آید:

گروهبان ستاد نئر رافائل کنعانیان، ۲۰ ساله؛ گروهبان ستاد بیرهانو کاسی، ۲۰ ساله؛ سرگروهبان (ذخیره) شای ترمین، ۲۶ ساله؛ و افسر (ذخیره) ضمانت-نامه الکساندر شیپیت، ۴۱ ساله.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-says-8-more-soldiers-killed-amid-heavy-fighting-in-south-central-gaza-saturday/

اطلاعات بیشتر در مورد