اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۹

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل دو برج بلند حاوی اسناد و دارایی-های حماس را بمباران کرد

تصویر: از برج بلندی در شهر غزه که در ۸ سپتامبر ۲۰۲۳ هدف حملهٔ هوایی اسرائیل قرار گرفت، دود بهوا خاسته است.  (MAHMUD HAMS / AFP)
تصویر: از برج بلندی در شهر غزه که در ۸ سپتامبر ۲۰۲۳ هدف حملهٔ هوایی اسرائیل قرار گرفت، دود بهوا خاسته است. (MAHMUD HAMS / AFP)

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت دو برج بلند حاوی اسناد و دارایی-های حماس در نوار غزه را بمباران کرد.

نیروهای دفاعی اسرائیل یکی از برج‌ها که بانک ملی اسلامی متعلق به حماس است را جت-های جنگندهٔ اسرائیل زدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت اتاق جنگ که در اختیار یکی از اعضای ارشد حماس، منتصر فرج بود را نیز منهدم کرد.

نیروهای دفاعی افزود در این ساعت حمله-های هوایی به نوار غزه همچنان ادامه دارد.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-strikes-two-high-rise-towers-in-gaza-containing-hamas-assets/

اطلاعات بیشتر در مورد