نیروهای دفاعی اسرائیل در مقابله با ویروس به وضعیت جنگی وارد شد، احتمال می دهد بحران تا یک سال بطول انجامد
جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل در مقابله با ویروس به وضعیت جنگی وارد شد، احتمال می دهد بحران تا یک سال بطول انجامد

نیروهای دفاعی اسرائیل برای کمک به مقابله با ویروس کرونا در کشور به وضعیت جنگی درآمدند، و معتقدند احتمال آن هست که بحران چندین ماه و حتی یک سال بطول بینجامد.

Young Israelis arrive to the Israeli army recruitment center at Tel Hashomer, outside of Tel Aviv on March 17, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption ***   áñéñ ÷ìéèä åîéåï úì äùåîø   âéåñ 
âéåñéí
çééì
çééìéí
áñéñ
÷åøåðä
åéøåñ
Young Israelis arrive to the Israeli army recruitment center at Tel Hashomer, outside of Tel Aviv on March 17, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** áñéñ ÷ìéèä åîéåï úì äùåîø âéåñ âéåñéí çééì çééìéí áñéñ ÷åøåðä åéøåñ

گزارش تلویزیونی حاکی است ارتش در حال تنظیم احکام جدید برای ایفای نقشی بسیار بزرگتر در مقابله با کوئید-۱۹، از پشتیبانی های لجستیک گرفته تا نظارت بر اجرای مقررات منع عبورومرور و تعطیلی ها است.

بنا به گزارش کانال ۱۳ در روز سه شنبه، نیروهای دفاعی اسرائیل برای کمک به مقابله با ویروس کرونا در کشور به وضعیت جنگی درآمدند، و معتقدند احتمال آن هست که بحران چندین ماه و حتی یک سال بطول بینجامد.

ارتش احکام جدیدی تنظیم می کند که طبق آن از توانایی کمک در ریشه-کن ساختن بحران برخوردار خواهد شد، و احکام مربوط به «قفس تابستانی» که برای آمادگی مواجه با زلزله عظیم تهیه شده بود را برای بهره برداری در وضعیت فعلی مطابقت می دهد.

این احکام به نیروهای دفاعی امکان خواهد داد که در ابتدا با سیستم درمانی اسرائیل همکاری کرده، و شاید حتی بیمارستان های صحرایی برپا کنند و بیمار بپذیرند. همچنین، خاهد توانست با استفاده از توانایی های لجستیک خود، از حمله وسایل نقلیه، راننده و دیگر تجهیزات خود را در اختیار دولت بگذارد.

نیروهای دفاعی همچنین در حال آماده کردن طرح هایی هستند که در صورت وخامت بیشتر اوضاع، از اجرای مقررات منع عبورومرور و تعطیلی ها از سوی مردم عادی، اطمینان حاصل کند، اگرچه تلویزیون اشاره که چنین احتمالی «بسیار بعید است».

در این گزارش آمد که نیروهای دفاعی اسرائیل معتقد است بحران چندین ماه و شاید حتی یک سال بطول بینجامد، احتمالی که غروب سه شنبه نیز از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و مدیرکل وزارت بهداشت و درمان، موشه بار سیمان-تاو نیز به آن اشاره شد.


تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در کنفرانس خبری در مورد ویروس کرونا، ۱۷ مارس ۲۰۲۰.
(Kobi Gideon/GPO)

نتانیاهو در کنفرانس خبری گفت «این بحرانی است عظیم. ما تازه در آغاز این کارزار هستیم؛ معضل همچنان در مقابل ما است».

بار سیمان-تاو بدون هیچ توضیحی پیرامون بازهٔ زمانی، گفت «می دانم که این مأموریت زمان خواهد برد، این گونه رویدادها، عمر کوتاه ندارند». «شاید هم در اشتباه باشیم و کوتاه باشد، اما خود را آماده می کنیم که اگر کوتاه نباشد، غافلگیر نشویم».

نیروهای دفاعی اسرائیل از هم اکنون اکثریت سربازان خود را به خدمت فراخوانده و به بسیاری از آنان گفته است ممکن است حداقل یکماه بدون مرخصی، جزو اقدامات مقابله با ویروس کرونا، در پایگاه باقی بمانند.

دسترسی به برخی از تاسیسات و پایگاه نیز محدود و منحصر خواهد بود.

از روز شنبه به اینسو، نیروهای دفاعی اسرائیل تمرکز اصلی خود را بر تداوم توانایی های عملیاتی در مواجهه با کوئید-۱۹ ویروس کرونا قرار داده، اما ارتش همچنین برای شرکت مستقیم و همکاری با مقامات غیرنظامی در رویکرد به بیماری در میان عامه مردم آماده می شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-going-on-war-footing-to-fight-virus-expects-crisis-could-last-up-to-a-year/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله