اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۳

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل در خصوص برنامهٔ هسته-ای ایران گفت «تحولات منفی» می‌-تواند منجر به واکنشفوری اسرائیل شود

سپهبد خرزی حالیوی فرمانده ارتش روز سه-شنبه هشدار دادکه «تحولات منفی» بالقوهٔ برنامهٔ هسته-ای ایران ممکن است موجب واکنش اسرائیل شود.

تصویر: سپهبدخرزی حالیوی فرمانده ارتش حین سخنرانی در کنفرانس انستیتوی سیاست و استراتژیدانشگاه رایشمان در هرتصلیه، ۲۳ مه ۲۰۲۳. Gilad Kavalerchik)
تصویر: سپهبدخرزی حالیوی فرمانده ارتش حین سخنرانی در کنفرانس انستیتوی سیاست و استراتژیدانشگاه رایشمان در هرتصلیه، ۲۳ مه ۲۰۲۳. Gilad Kavalerchik)

حالیوی گفت قابلیت-های اسرائیل علیه ایران «خوب» است اما می-بایست تقویت شود؛مشاور امنیت ملی اصرار می-ورزد که حتی تأسسیات هسته-ای مقاوم در مقابل بمب-هایسنگرشکن «قابل نفوذ است».

سپهبد خرزی حالیوی فرمانده ارتش روز سه-شنبه هشدار دادکه «تحولات منفی» بالقوهٔ برنامهٔ هسته-ای ایران ممکن است موجب واکنش اسرائیل شود.

حالیوی در کنفرانسی که انستیتوی سیاست و استراتژی دانشگاه رایشمن برگزار کرد، گفت«ایران بیش از همیشه در غنی-سازی اورانیوم پیشرفت حاصل کرده است. ما همچنینجنبه-های دیگر مسیر [ایران] به سمت قابلیت-های هسته-ای از نزدیک زیر نظر داریم.»

حالیوی گفت «بدون اشاره به جزئیات، باید بگویم چشم-انداز محتملی از ظهور تحولاتمنفی موجود است که ممکن است موجب واکنش فوری شود.»

حالیوی افزود «ما امکاناتیی-هایی داریم و دیگران نیز امکاناتی دارند. ما امکاناتزدن ایران را داریم. به آنچه ایران می-کوشد در اطراف ما ایجاد کند، بی-تفاوتنیستیم، و برای ایران نیز دشوار است که به مسیری که ما پیش گرفته-ایم بی-تفاوتبماند.»

حالیوی گفت توانایی-های اسرائیل علیه ایران «خوب است… ما می-بایست اینتوانایی-ها را تقویت کنیم تا بتوانیم کارزار گسترده-ای علیه ایران پیش ببریم.»

فرمانده ارتش گفت جنگ احتمالی علیه ایران به همان شیوهٔ قدیمی جنگ در یک میدانمنفرد انجام نخواهد شد. «با واداشتن حریف به بازی در مقابل پنج بازیکن، تأثیرنیروی ما عظیم-تر خواهد بود.» تزخی هانگبی، مشاور امنیت ملی، که در همان کنفرانس پیش از فرمانده ارتشسخنرانی کرد، گفت گزارش-های دوشنبه از غیرقابل نفوذ بودن تأسیسات هسته-ای زیرزمینیجدید  در مقابل بمب-های سنگرشکن ایالاتمتحده، اسرائیل را غافلگیر نکرد.

هانگبی اذعان کرد که «البته این موضوع توانایی حمله را محدود می-کند»، اما افزود«هیچ جایی نیست که نتوان به آن نفوذ کرد.»


تصویر: تصویر ماهواره-ای Planet Labs PBC از ۱۴ آوریل ۲۰۲۳، فعالیت ساختمان-سازی در تأسیسات زیرزمینی جدیدایران در محل تأسیسات هسته-ای نطنز  ایرانرا نشان می-دهد. (Planet Labs PBC via AP)

هانگبی از تصریح آنکه آیا اسرائیل امکان حملهٔ موفقیت-آمیزبه چنان تأسیساتی دارد، و یا ایالات متحده دارای چنین امکاناتی هست، امتناع کرد.هانگبی تأکید کرد که ایران ترجیح می-دهد برنامهٔ هسته-ای ایران با یک توافق مهارشود تا با واکنش نظامی،‌ اما اگر در صورت ضرورت، اورشلیم دست به اقدام عملی خواهدزد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/idf-chief-on-iran-nuke-program-negative-developments-could-prompt-israeli-response/

اطلاعات بیشتر در مورد