اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل در جادهٔ ویژهٔ تخلیهٔ غیرنظامیان غزه بزرگترین کارخانهٔ راکت-سازی حماس را کشف کرد

تصویر: انباری که حمای برای تولید قطعات راکت در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه استفاده می-کرد؛ ۸ ژانویه ۲۰۲۴. 
(Emanuel Fabian/Times of Israel)
تصویر: انباری که حمای برای تولید قطعات راکت در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه استفاده می-کرد؛ ۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

چندین سایت در امتداد و زیر بزرگراه اصلی صلاح الدین، ناحیهٔ بروئیج نوار، کشف شد که گروه تروریستی برای تولید سوخت، مواد منفجره، بدنهٔ پرتابه، و انبار این وسایل استفاده می-کرد.


سربازی در ورودی لابراتوار زیرزمینی تولید سوخت حماس در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه نگهبانی می-کند؛ ۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Emanuel Fabian/Times of Israel)


ورودی تونل در انباری که حماس برای تولید قطعات راکت در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی نوار غزه استفاده می-کرد؛ ۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Emanuel Fabian/Times of Israel)


انبار راکت دوربرد حماس در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی نوار؛ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴. (Emanuel Fabian/Times of Israel)


سرهنگ اور ولوزینسکی، فرمانده تیپ ۱۸۸ نیروهای دفاعی، ورودی لابراتوار زیرزمینی تولید سوخت حماس را در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه به خبرنگاران نشان می-دهد؛ ۸ ژانویه ۲۰۲۴.
(Emanuel Fabian/Times of Israel)


جادهٔ صلاح الدین در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه، ۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Emanuel Fabian/Times of Israel)


انفجاری بزرگ در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه، ۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Emanuel Fabian/Times of Israel)


انبار راکت دوربرد حمای در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه، ۸ ژانویه ۲۰۲۴. (Emanuel Fabian/Times of Israel)


انبار حماس در بروئیج، ناحیهٔ مرکزی غزه که حماس برای تولید قطعات راکت استفاده می-کرد. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

بروئیج، نوار غزه – روز دوشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد در امتداد و زیر بزرگراه شمالی جنوبی اصلی نوار غزه محلی را کشف کرده که گروه تروریستی برای تولید راکت دوربرد، که در سالهای اخیر برای حمله به اسرائیل استفاده کرده را کشف کرد.

سربازان تیپ ۱۸۸ زرهی و تیپ پیاده نظام گولانی که هفته-های اخیر در بروئیج، پهنهٔ مرکزی غزه به عملیات مشغول بودند، چیزی یافته-اند که به گفتهٔ نیروهای هوایی «مرکز تولید تسلیحاتی تروریستی» است.

طبق گفتهٔ نیروهای دفاعی، سایتهای حماس در امتداد یک کیلومتر و نیم (۱ مایل) از جادهٔ صلاح الدین، بزرگترین کارخانه-های تولید راکت هستند که تاکنون در نوار کشف شده-اند.

روز دوشنبه، برای خروجی خبری رسانه-ها، از جمله تایمز اسرائيل، تور بازدید از شماری از این تأسیسات ترتیب داده شد که شامل لابراتوار زیرزمینی تولید موتور راکت، انباری که استوانهٔ بدنهٔ پرتابه-ها ساخته می-شوند، و انبار تأسیسات می-شد.

همهٔ این سایتها در حوالی بزرگراه صلاح الدین قرار داشتند که اوایل جنگ به عنوان مسیر بشردوستانهٔ تخلیهٔ فلسطینیانی که از شمال غزه به جنوب می-گریختند، اختصاص داده شده بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/on-gaza-civilian-evacuation-road-idf-uncovers-largest-hamas-rocket-factory-to-date/

اطلاعات بیشتر در مورد