اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۷

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل: در تیراندازی تروریستی در هوآرا، کرانهٔ باختری، دو اسرائیلی اندکی مجروح شدند

صحنهٔ تیراندازی تروریستی در شهر هوآرا، کرانه باختری، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳. (Magen David Adom)
صحنهٔ تیراندازی تروریستی در شهر هوآرا، کرانه باختری، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳. (Magen David Adom)

کادر درمانی گفتند به اتوموبیل ایندو در جادهٔ شمارهٔ ۶۰ تیراندازی شد و شیشه-های شکسته به هر دو مرد اصابت کرد؛ نیروهای دفاعی مشغول تجسس ناحیه به دنبال افراد مظنون است.

طبق اظهار ارتش و کادر درمانی، در تیراندازی تروریستی غروب سه-شنبه در شهر هوآرا، کرانه‌ باختری، دو مرد اسرائیلی آسیب جزئی دیدند.

این دو که حدوداُ سی-و-چند ساله-اند، حین رانندگی در جادهٔ شماره ۶۰ که از میان شهر فلسطینی می-گذرد، هدف حمله قرار گرفتند؛ شهر مزبور اخیرا صحنهٔ حمله-های متعدد بوده است.

خدمات آمبولانس مگان دیوید آدوم گفت وضعیت جسمی ایندو که در پی شلیک گلوله به شیشهٔ جلو اتومبیل، و اصابت خرده-شیشه دچار جراحات جزئی شدند، خوب است.

عذرا پولاک، از کادر درمانی مگان دیوید آدوم، گفت «به سرعت به محل رسیدیم و اتوموبیلی دیدیم که روی آن رد اصابت گلوله موجود بود. دو مجروح داخل اتوموبیل نشسته بودند، و بر اثر اصابت شکسته-شیشه به ناحیهٔ سر زخمی شده بودند، و خوشبختانه به طرز معجزه-آسایی از اصابت مستقیم گلوله جان بدر برده بودند.»

خدمات آمبولانس مگان دیوید آدوم گفت این دو مرد برای مداوای بیشتر به مرکز درمانی بیلینسون در پتح تیکوا منتقل شدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان ناحیه را به دنبال افراد مظنون که در حملهٔ تروریستی مشارکت داشته-اند، تجسس می-کنند، و راه-های ناحیه را مسدود کرده-اند.

رادیو ارتش با استناد به یک منبع امنیتی گفت تیراندازی از سوی یک تروریست پیاده انجام شده، از اتوموبیل در حال حرکت نبوده است. هنوز معلوم نیست مهاجم چگونه از محل گریخته است.

شهر هوآرا از مدت-ها پیش به علت بزرگراهی که از میان شهر می-گذرد و اسرائیلی-ها برای رفت-و-برگشت به شهرک-ها دائما در آن در تردد-اند، از نقاط پرتشنج کرانه باختری بوده است. قرار است برای شهرک-نشینان یک جادهٔ کنارگذر ساخته شود تا ناچار نباشند از میان شهر هوأرا عبور کنند، اما کار ساختمان جاده سال-ها بطول انجامیده است.


سربازان اسرائیلی در محل تیراندازی تروریستی در شهر هوآرا، کرانه باختری، ۱۹ مارس ۲۰۲۳ مشاهده می-شوند.
(AP Photo/Majdi Mohammed)

در سال جاری، چندین در این شهر به غیرنظامیان اسرائیلی و سربازان تیراندازی تروریستی شده، از جمله در ماه فوریه که دو برادر، و ماه گذشته که یک پدر و پسر بر اثر اصابت گلوله کشته شدند.

همچنین موارد متعددی از خشونت شهرک-نشینان علیه ساکنان فلسطینی هوآرا رخ داده، از جمله هجوم مرگبار به شهر، که ساعاتی پس از حملهٔ ماه فوریه و کشته شدن دو برادر در اثر تیراندازی صورت گرفت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/idf-two-israelis-lightly-hurt-in-terror-shooting-in-west-banks-huwara/

اطلاعات بیشتر در مورد