اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل در ترکیه بیمارستان صحرایی بر پا می-کنند؛ تیم امداد و نجات اسرائیل شروع بکار کرد

طبق اظهار ارتش، هیئتی متشکل از سربازان واحدهای درمانی و تدارکاتی نیروهای دفاعی اسرائيل آماده بود سحرگاه چهارشنبه برای ایجاد بیمارستان صحرایی به منظور مداوای مجروحان زلزلهٔ خانمانسوز و پس-لرزه-های کوچکتر که منجر به مرگ هزاران نفر شد به مقصد ترکیه پرواز کند.

تصویر: سرباز نیروهای دفاعی اسرائيل حین آماده کردن تجهیزات برپایی بیمارستان صحرایی در ترکیه برای مداوای قربانیان زلزلهٔ در ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)
تصویر: سرباز نیروهای دفاعی اسرائيل حین آماده کردن تجهیزات برپایی بیمارستان صحرایی در ترکیه برای مداوای قربانیان زلزلهٔ در ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)

گروه متشکل از ۲۳۰ سرباز، کادر درمانی صبح چهارشنبه از به مقصد ترکیه پرواز می-کند؛‌ پزشک عالیرتبهٔ نیروهای دفاعی: «لحظاتی دشوار برای مردم ترکیه است و ما مفتخریم که می-توانیم برویم یاری کنیم.»

طبق اظهار ارتش، هیئتی متشکل از سربازان واحدهای درمانی و تدارکاتی نیروهای دفاعی اسرائيل آماده بود سحرگاه چهارشنبه برای ایجاد بیمارستان صحرایی به منظور مداوای مجروحان زلزلهٔ خانمانسوز و پس-لرزه-های کوچکتر که منجر به مرگ هزاران نفر شد به مقصد ترکیه پرواز کند.

مراحل اولیه روز سه-شنبه در جریان بود، و نیروهای دفاعی گفت هیئت متشکل از ۲۳۰ نفر، از جمله کارشناسان اکتشاف و نجات، کادر درمانی ارتش، پزشکان وزارت بهداشت، پرستاران،‌ پیراپزشکان است.

نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه-ای گفت «قرار است هیئت بیمارستان صحرایی بر پا کند و با استفاده از تجهیزات پیشرفته-ای که از اسرائیل با خود می-برد تمرکز را بر ارائهٔ خدمات پزشکی بنهد.»

علاوه بر این، نیروهای دفاعی گفت این هیئت با تیم-های اکتشاف و نجات لشکر جبههٔ منطقه-ای اسرائيل که غروب سه-شنبه کار خود را در جنوب شرقی ترکیه آغاز کرد، همکاری کند.

نیروهای دفاعی پیشاپیش هیئتی را غروب سه-شنبه اعزام کرده بود، و هیئت بعدی بزرگتر شامل ۱۵۰ نفر سحرگاه سه-شنبه به مقصد پرواز کرد.

بنا به گزارش، پرواز تیم اکتشاف و نجات که قرار بود سحرگاه سه-شنبه صورت گیرد، و آغاز به عملیات کند، به علت وضعیت سخت هوای زمستانی و ترافیک چندین ساعت به تأخیر افتاد.

تیم بیمارستان صحرایی قرار بود به سرپرستی سرهنگ الاد ادری، فرمانده تیپ اکتشاف و نجات لشکر جبههٔ منطقه-ای اسرائیل مشغول بکار شود.

امور مقدماتی تحت سرپرستی سرهنگ دکتر تومر کالر، معاون سازمان نظام پزشکی که برای مدیریت بیمارستان در محل حاضر خواهد بود، انجام شد.


تصویر: سرتیپ دکتر الون گلاسبرگ حین گفتگو با سربازان در ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳پیشاپیش انجام امور مقدماتی برپایی بیمارستان صحرایی برای مداوای قربانیان زلزلهٔ ترکیه. (Israel Defense Forces)

سرتیپ دکتر الون گلاسبرگ فرمانده سپاه پزشکی نیروهای دفاعی اسرائيل در بیانیهٔ ویدئویی در رابطه با تصمیم ارسال بیمارستان صحرایی «در فاجعهٔ عظیم ترکیه» گفتگو کرد.

گلاسبرگ گفت «لحظاتی دشوار بر ملت ترکیه می-گذرد و ما مفتخریم که می-توانیم برویم و یاری کنیم.»

«توانایی ارسال بیمارستان صحرایی به کشوری دیگر، از توانایی-های کمیاب است. کشورهای معدودی قادر به چنین اقدامی هستند و ما مفتخریم که یکی از آن معدود کشورها هستیم و قادریم کمک کنیم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-to-set-up-field-hospital-in-turkey-to-treat-injured-in-earthquake/

اطلاعات بیشتر در مورد