اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائیل با انتشار تصاویری نشان داد گروههای تروریستی پرتابگرهای راکت را در مجاورت مدارس غزه قرار داده اند

روز چهارشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل تصاویری منتشر کرد از آنچه به گفتهٔ ارتش، پرتابگر راکت است که گروههای تروریستی فلسطینی در نوار غزه که تحت حاکمیت حماس اداره می شود، در مجاورت چندین مدرسه قرار داده اند.

تصویر: در عکسی که نیروهای دفاعی اسرائیل روز ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ منتشر کرد، تصویر ماهواره ای مدرسه در شهر غزه دیده می شود که ظاهرا گروه تروریستی حماس بیرون آن پرتابگر راکت قرار داده است. (IDF Spokesperson)
تصویر: در عکسی که نیروهای دفاعی اسرائیل روز ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ منتشر کرد، تصویر ماهواره ای مدرسه در شهر غزه دیده می شود که ظاهرا گروه تروریستی حماس بیرون آن پرتابگر راکت قرار داده است. (IDF Spokesperson)

ارتش می گوید در این سه مدرسه ۱۰۰۰ دانش آموز تحصیل می کنند، و حماس را متهم کرد عامدانه «با به خطر انداختن مردم عادی و دانش آموزان از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند».

روز چهارشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل تصاویری منتشر کرد از آنچه به گفتهٔ ارتش، پرتابگر راکت است که گروههای تروریستی فلسطینی در نوار غزه که تحت حاکمیت حماس اداره می شود، در مجاورت چندین مدرسه قرار داده اند.

نیروهای دفاعی اسرائیل بیانیه هایی به انگلیسی و عربی منتشر کرد که شامل تصاویری از سه مدرسه در شهر غزه است و گفته می شود بیرون بنای آن پرتابگرهای راکت قرار داده شده اند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت در این مدرسه ها که حماس برای فعالیت های تروریستی استفاده می کند، بیش از ۱۰۰۰ دانش آموز بیگناه تحصیل می کنند.»

اترش دو تا از پرتابگرهای متعلق به حماس را مشخص کرده – از جمله یکی که در مجاورت یک مدرسه قرار داده شده که یک آژانس سازمان ملل در مواقع اضطراری پناهنده های فلسطینی را آنجا اسکان می دهد. ارتش گفت پرتابگر سوم متعلق به گروه های تروریستی نامعین است.

بنا به اظهار نیروهای دفاعی، مدیر مدرسه ای که آژانس کار و امداد سازمان ملل گاه بگاه پناهنده های فلسطینی را آنجا اسکان می دهد، ماه مه سال گذشته، پیش از جنگ غزه با عاملان پرتاب راکت حماس در ارتباط بوده است.

نیروهای دفاعی با ارجاع به حماس گفت، «سوء استفادهٔ موذیانه از مدارس بار دیگر نشان می دهد این سازمان تروریستی آگاهانه انتخاب کرده است که شهروندان غزه را به خطر بیندازد و از آنها، به سود اهداف تروریستی خود، استفادهٔ سپر انسانی بکند.»

ارتش مشخص نکرد این عکس ها در چه تاریخی گرفته شدند.

عکس های مزبور چند هفته پس از آنکه آژانس کار و امداد پناهنده های فلسطینی سازمان ملل افشا کرد که «حفرهٔ دست-ساز» زیر یکی از مدارس غزه کشف کرده، و آن را نقض قوانین بین المللی و تهدیدی علیه جان کودکان و کارکنان اعلام کرد، انتشار یافت.

آژانس کار و امداد پناهنده های فلسطینی سازمان ملل آنزمان به درخواست اطلاعات بیشتر پاسخ نداد و مشخص نیست آیا حفرهٔ مذکور تونلی است که به دیگر راههای زیرزمینی متصل است، و آیا داخل آن تسیلحات انبار شده است.

حماس شبکه های گستردهٔ تونلی در زیر شهر غزه ایجاد کرده که برای انتقال نیرهای گروههای تروریستی اسلامگرا و انبار تسلیحات، از جمله راکت و پرتابگر آن استفاده می شود.

اسرائیل مدتها است حماس را به اختفای تسلیحات و زیرساخت در تونل هایی در اطراف مدارس، بیمارستان ها، و بناهای مسکونی متهم کرده و در مدارس آژانس کار و امداد پناهندگان فلسطینی سازمان ملل در گذشته نیز تونل و تسلیحات کشف شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-releases-photos-showing-terror-groups-put-rocket-launchers-next-to-gaza-schools/

اطلاعات بیشتر در مورد