اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائيل: یک فلسطینی که کوشید به سربازان مقابل ایستگاه اتوبوس کرانه باختری چاقو بزند، به ضرب گلوله کشته شد

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت روز دوشنبه یک مرد فلسطینی که قصد چاقوزدن به سربازان در ایستگاه اتوبوسی در نواحی مرکزی کرانه باختری داشت، به ضرب گلوله کشته شد.

تصویر: چاقویی که تهاجم مظنون به چاقوزنی در تقاطع گاش اتزیون، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ بکار رفت؛ 
(Israel Defense Forces)
تصویر: چاقویی که تهاجم مظنون به چاقوزنی در تقاطع گاش اتزیون، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ بکار رفت؛ (Israel Defense Forces)

در این حادثه هیچ فرد اسرائیلی زخمی نشد؛ راننده اتوموبیلی که مهاجم مظنون سوار آن بود، پس از تعقیب تسلیم شد؛ این حادثه در آرامش نسبی میان تهاجمات فلسطینی ها صورت گرفت.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت روز دوشنبه یک مرد فلسطینی که قصد چاقوزدن به سربازان در ایستگاه اتوبوسی در نواحی مرکزی کرانه باختری داشت، به ضرب گلوله کشته شد.

در این حادثه هیچ فرد اسرائیلی مجروح نشد.

طبق اظهار ارتش، «فرد مهاجم از اتوموبیل پیاده شد، مسلح به چاقو بود، و کوشید یک سرباز نیروهای دفاعی اسرائیل را چاقو بزند.»

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائيل، سرباز مزبور آتش گشود، و او را کشت. چاقو اندکی بعد در محل حادثه یافت شد.
،
سربازان سپس به جستجوی اتوموبیلی رفتند که فرد مهاجم از آن در محل حادثه پیاده شده بود، ناحیه را مسدود کردند. طبق اظهار دایرهٔ مدنی وزارت دفاع، اندکی بعد، رانندهٔ اتوموبیل خود را به نیروهای امنیتی اسرائیل تسلیم کرد.

کلیپ ویدئویی که از صحنه در دست است مهاجم مظنون را نشان داد که پس از اصابت گلوله روی زمین افتاده اما تکان می خورد. در کنار او شمار زیادی سرباز در ایستگاه اتوبوس نزدیک تقاطع گاش اتزیون ازدحام کرده بودند.

هویت مهاجم که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینیان شناسایی شد، «فالح موسی شاکر جرادات»، از ساکنان روستای «سئیر» نزدیک حبرون اعلام شد. نام راننده هنوز منتشر نشده است.

سربازانی که در ایستگاه اتوبوس نگهبانی می دادند، سربازان ذخیره بودند که هفتهٔ گذشته در ناحیه به خدمت گمارده شدند.

حملهٔ ناموفق مزبور در آرامش عمومی میان تهاجمات فلسطینی ها علیه سربازان و غیرنظامی های اسرائیل در کرانه باختری، و در پی خیزش خشونتهای پایانی سال گذشته روی داد.

آئرون باکسرمن در تهیهٔ این گزارش سهیم بوده است.

اطلاعات بیشتر در مورد