نیروهای دفاعی اسرائيل گفت اقدام حماس به حمله از دریا را دفع کرد
جستجو

نیروهای دفاعی اسرائيل گفت اقدام حماس به حمله از دریا را دفع کرد

در بیانیهٔ نیروهای دفاعی اسرائيل گفته شد که «این قایق به ساحل آورده شده بود و ظاهرا در راه عملیات تخریبی علیه پایگاه دریایی کشور اسرائیل بوده است.

تصویر تزیینی: یکی از خدمه قایق گشت «دوارا» کشتی را در بندر حیفا آماده میسازد، ۱۹ آوریل ۲۰۱۸. 
(Judah Ari Gross/Times of Israel)
تصویر تزیینی: یکی از خدمه قایق گشت «دوارا» کشتی را در بندر حیفا آماده میسازد، ۱۹ آوریل ۲۰۱۸. (Judah Ari Gross/Times of Israel)

ارتش اسرائیل می‌گوید اقدام آشکار حماس برای حمله به اسرائیل از طریق دریا را دفع کرد. طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائیل، شماری از کارگزاران گروه تروریستی حاکم بر غزه را امروز در شمال نوار با «تسلیحات حملهٔ زیرآبی» مشاهده کرده اند.»

در بیانیهٔ نیروهای دفاعی اسرائيل گفته شد که «این قایق به ساحل آورده شده بود و ظاهرا در راه عملیات تخریبی علیه پایگاه دریایی کشور اسرائیل بوده است.

نیروهای دفاعی افزود کارگزاران حماس و تجهیزات مذکور هدف کشتی های نیروی دریایی و هواپیماهای ارتش اسرائیل قرار گرفتند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله