اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائيل پیرامون ادعای «بیرحمانه»ی حماس که مادر و کودکان خانوادهٔ بیباس در غزه کشته شدند، تحقیق می-کند

گمان می-رود حماس شیری بیباس، آریل ۴ ساله و کفیر ده ماهه را به گروه تروریستی کوچکتری در شهر خان یونس، جنوب نوار، تحویل داده بوده است.

نیروهای دفاعی اسرائيل روز چهارشنبه گفت به خانوادهٔ یک مادر و دو کودک خردسالش که ربوده شده و به غزه برده شدند اطلاع داد مشغول تحقیق پیرامون بیانیهٔ «بیرحمانه و غیرانسانی» حماس حاکی از آن کشته شدن هر سه تن یاد-شده است.

در بیانیهٔ شاخهٔ نظامی حماس تصریح شد شیری بیباس ۳۲ ساله، و کودکانش، آریل ۴ ساله و کفیر ۱۰ ماه در یکی از حمله-های هوایی اسرائیل در جنگ نوار کشته شدند. در بیانیه گفته نشد اتفاق مذکور در چه تاریخی افتاده است (از ۴ نوامبر وقفهٔ جنگی برقرار است.)

گروه تروریستی غزه در گذشته نیز چنین ادعاهایی در رابطه با گروگانها مطرح کرده که بخشی از کارزار جنگ روانی محسوب می-شوند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت «سازمان تروریستی حماس به شیوه-های بیرحمانه و غیرانسانی خود ادامه می-دهد.»

ارتش تأکید کرد حماس مسؤول سلامت همهٔ گروگانهایی است که در نوار غزه نگهداری می-شوند، حتی آنها که در دست دیگر گروهها هستند.

در بیانیهٔ ارتش آمد «حماس زندگی گروگانها، از جمله ۹ کودک را به خطر انداخته است. حماس مکلف است آنها را بلافاصله به اسرائیل بازگرداند.»

بنی گانتز وزیر کابینهٔ جنگ که از قضا، هنگام انتشار ادعای حماس با اقوام خانوادهٔ بیباس دیدار می-کرد، چهارشنبه-شب گفت نمی-داند این خبر واقعیت دارد یا جنگ روانی است. او گفت این ادعا «تأیید نشده است.» و گفت «همچنان به دنبال اطلاعات محرمانه و دیگر شواهد» در تأیید صحت و سقم خبر هستیم.

سه عضو یاد-شدهٔ خانواده، بهمراه یاردن بیباس ۳۴ ساله، شوهر شیری، و پدر دو پسر، در ۷ اکتبر از کیبوتص نیر اوز ربوده شدند. تروریست-های حماس در این روز بلوایی در ناحیهٔ جنوبی اسرائیل بپا کرده و بیش از ۱۲۰۰ نفر را کشته و حدود ۲۴۰ نفر را گروگان بردند.

اقوام خانوادهٔ بیباس معتقدند یاردن جدا از زن و فرزندانش نگهداری می-شود. او در ۷ اکتبر، هنگامیکه گروگان گرفته شد در حالیکه از سرش خون جاری بوده، مشاهده شده است.

این خانواده به یکی از مشهورترین چهره-های گروگان-ها بدل شد و برای بسیاری شاهدی بر ابعاد بیرحمی حماس است. در ویدئویی که از آنها پخش شد، شیری هنگامی که گروگان گرفته شد دیده می-شود که کودکان خود را در آغوش دارد. این ویدئو، بخاطر ترس آشکاری که در چهرهٔ او پیدا بود، و موهای قرمز روشن بچه‌ها و سن بسیار کم اوفر، که خردسال-ترین گروگان اسرائیلی حماس است، بسرعت توجه بسیاری به خود جلب کرد، و بچه-ها لقب «مو قرمزی» گرفتند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-investigating-cruel-hamas-claim-that-bibas-children-mother-killed-in-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد