نیروهای دفاعی اسرائيل معتقد است اعضای یک واحد حماس که در کرانه باختری هدف شبیخون قرار گرفتند هنوز دستگیر نشده اند
جستجو

نیروهای دفاعی اسرائيل معتقد است اعضای یک واحد حماس که در کرانه باختری هدف شبیخون قرار گرفتند هنوز دستگیر نشده اند

اعضای یک واحد حماس که در طول شب یکشنبه و سحرگاه دوشنبه هدف شماری شبیخون نیروهای دفاعی اسرائيل قرار گرفت، هنوز دستگیر نشده اند اما طبق ارزیابی ارتش، نیروهای دفاعی بر این باور است که از بخش اعظم فعالیت گروه ممانعت کرده است.

تصویر: در پی تیراندازی متقابل حین شبیخون نیروهای دفاعی اسرائيل برای بازداشت افراد مظنون، در ورودی روستای فلسطینی بورقین، غرب جنین، کرانهٔ باختری، لاستیک آتش زده اند؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱. (Jaafar Ashtiyeh/AFP)
تصویر: در پی تیراندازی متقابل حین شبیخون نیروهای دفاعی اسرائيل برای بازداشت افراد مظنون، در ورودی روستای فلسطینی بورقین، غرب جنین، کرانهٔ باختری، لاستیک آتش زده اند؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱. (Jaafar Ashtiyeh/AFP)

دو سرباز در شبیخون زخمی شدند که احتمالاً‌ با آتش خودی بوده است؛ فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل گفت این شبیخون از یک «حملهٔ بزرگ تروریستی» در داخل اسرائيل جلوگیری کرد.

اعضای یک واحد حماس که در طول شب یکشنبه و سحرگاه دوشنبه هدف شماری شبیخون نیروهای دفاعی اسرائيل قرار گرفت، هنوز دستگیر نشده اند اما طبق ارزیابی ارتش، نیروهای دفاعی بر این باور است که از بخش اعظم فعالیت گروه ممانعت کرده است.

بعدازظهر یکشنبه،«آویو کوخاوی» فرمانده نیروهای دفاعی اسرائيل در پی ارزیابی وضعیت، از مقر تیپ منطقه ای نیروهای دفاعی در مناشه، شمال کرانهٔ باختری گفت «این دستاوردی چشمگیر است. در طول یک شب با شماری حملهٔ پیشگیرانهٔ اساسی از حملات تروریستی مهمی جلوگیری شد. حملات تروریستی یادشده ممکن بود در اورشلیم، نتانیا، تل آویو، آفولا، یا جاهای دیگر صورت گیرد.»

نیروهای امنیتی اسرائيل روز یکشنبه نتایج شبیخون ها را بررسی کردند که طی آن دست کم پنج فلسطینی کشته شدند. چهار تن از کشته شدگان از اعضای شناخته شدهٔ گروهای تروریستی بودند. همچنین دو سرباز نیروهای دفاعی به سختی مجروح شدند.

گمان می رود فرد پنجم فلسطینی که کشته شد در آشوبی که در پی دستگیریهایی در شهر بورقین، نزدیک جنین روی داد، شرکت داشته است.

نیروهای دفاعی اسرائیل همچنین در رابطه با شرایطی که طی آن دو سرباز دچار جراحات جدی شدند، تحقیق می کنند، و هر چه می گذرد بیشتر به این باور می رسند که در پی تیراندازی فرد مسلح فلسطینی در بورقین به سمت سربازان، گلولهٔ خودی به این دو اصابت کرده است.

کوخاوی با ارجاع به نواحی شمالی و مرکزی کرانه باختری، به ترتیب، گفت «مثل همهٔ عملیات دیگر، چیزهایی هست باید که تحقیق کنیم و چیزهایی هست که باید بفهمیم، اما یک چیز روشن است: درگیری با دشمن ایجاد شد و نتیجه ای از عملیات حاصل شد که همان درهم شکستن جدی شبکهٔ ایشان بود که از نواحی مناشه و بنیامین اداره می شد.»


تصویر: آویو کوخاوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در حلاقات با افسران عالیرتبه لشکر مرکزی در شمال کرانه باختری، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱. (Israel Defense Forces)

شبیخون های اسرائيل که عملیات مشترک نیروهای دفاعی؛ سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل، شاباک؛ پلیس اسرائيل؛ و پلیس مرزی است، علیه یک واحد حماس در کرانه باختری بود که در کرانه باختری فعالیت می کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-believes-members-of-hamas-cell-targeted-in-west-bank-raid-still-on-the-loose/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله