اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

نیروهای دفاعی اسرائيل تصدیق کرد حماس از مردم اسرائیل گروگان گرفته و به نوار غزه منتقل کرده، چند سرباز در جنگ کشته شده-اند.

تصویر: فلسطینیان در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حین رانندگی در غزه با خودروی که از ارتش اسرائیل به تصرف گرفته-اند. ‌(AP Photo/Hatem Moussa)
تصویر: فلسطینیان در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حین رانندگی در غزه با خودروی که از ارتش اسرائیل به تصرف گرفته-اند. ‌(AP Photo/Hatem Moussa)

دریابان دانیل هگاری، سخنگوی ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل، تصدیق کرد گروه تروریستی حماس شماری اسرائیلی را به گروگان گرفته و به نوار غزه منتقل کرده است.

هگاری در گزارش به خبرنگاران گفت شماری از سربازان اسرائیل نیز حین جنگ کشته شده-اند.

شمار دقیقی از گروگان-ها و سربازان کشته شده-ها داده نشده است.

هگاری گفت هنوز در ۲۲ محل در جنوب اسرائیل جنگ در جریان است. در بئری و اوفاکیم نیز گروگان-گیری شده است.

او گفت سربازان اسرائیلی اکنون به تمامی شهرهای مرز غزه رسیده-اند، و در حال واررسی دقیق تک تک شهرها هستند.

هگاری گفت چهار لشکر به نوار غزه اعزام شده که به ۳۱ گردانی که پیشاپیش در مرز مستقر بوده-اند، پیوستند.

اطلاعات بیشتر در مورد