اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

نیرهای دفاعی اسرائیل از تونلی پرده برداشت که پیش از این در اختیار مقامات رسمی گروه بوده و سلولهایی برای گروگانها دارد

تصویر: در عکسی که نیروهای دفاعی در ۷ فوریه ۲۰۲۴ منتشر کرد، سلول موقت داخل یکی از تونلهای اصلی حماس در خان یونس، جنوب غزه، که به تصرف سربازان اسرائیل در آمد، دیده می-شود. (IDF)
تصویر: در عکسی که نیروهای دفاعی در ۷ فوریه ۲۰۲۴ منتشر کرد، سلول موقت داخل یکی از تونلهای اصلی حماس در خان یونس، جنوب غزه، که به تصرف سربازان اسرائیل در آمد، دیده می-شود. (IDF)

ارتش گفت ۱۲ تن از اسیران در دوره-های مختلف در این تونل نگهداری شده-اند؛ ارتش گفت در روزهای گذشته سربازان دهها عامل گروه را در شهر غزه کشتند؛ شمار تلفات عملیات زمینی به ۲۲۷ تن رسید.

روز چهارشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل از سلولی با میله-های آهنی در یکی از تونلهای اصلی حماس در خان یونس، جنوب غزه پرده برداشت و گفت گروه تروریستی برای نگهداری گروگانها از آن استفاده می-کرده است.

ارتش گفت در کل ۱۲ گروگان در زمانهای گوناگون در این تونل نگهداری می-شدند که سه تای آنها به اسرائیل بازگردانده شده-اند.

علاوه بر سلولی که برای نگهداری گروگانها استفاده می-شده، سربازان یک حمام و دستشویی و ناحیه-ای برای استراحت تروریست-هایی که از گروگانها نگهبانی می-کردند، یافتند.

نیروهای دفاعی گفت پیش از آنکه تونل را برای نگهداری گروگانها اختصاص دهند، مقامات ارشد حماس آنجا اقامت داشته-اند. سربازان در گذرگاه زیرزمینی اشیاء و تسلیحات گوناگون یافتند.

ارتش گفت این تونل «در قلب ناحیهٔ غیرنظامی خان یونس» ساخته شده و بنا به تخمین، میلیونها شکیل برای ایجاد آن صرف شده است.

سربازان یگان زبدهٔ مهندسی رزمی یحالوم و دیگر نیروهای ویژهٔ لشگر ۹۸ به شبکهٔ «استراتژیک» زیرزمینی که به گفتهٔ نیروهای دفاعی حدود یک کیلومتر (۰.۶ مایل) طول دارد، یورش بردند.

نیروهای دفاعی گفت «سربازان در داخل تونل با تروریستها به نبرد برخاستند، از درهای انفجاری گذشتند، و ابزار انفجاری را خنثی کردند، و افزود این تونل بخشی از «دهلیز چند-شاخهٔ زیرزمینی» است که به تونل دیگری که گروگانها آنجا نگهداری می-شوند و نیروهای دفاعی آن را چند هفته پیش افشا کرد، متصل است.

خبر فوق ساعاتی چند پس از آنکه حماس طرح آتش-بسی را پیشنهاد کرد که طبق آن در متارکهٔ چهار و نیم ماهه، گروگانها در سه نوبت آزاد شوند، و در نهایت به پایان جنگ منتهی شود، اعلام شد. این طرح، در مقابل چارچوب قراردادی که میانجیگران قطری و مصری هفتهٔ گذشته [برای حماس] ارسال کردند و مورد موافقت ایالات متحده و اسرائیل بود، پیشنهاد شده است. طرح حماس همچنین شامل گامهایی برای رسیدگی به بحران روزافزون بشری در ناحیهٔ محصوره است.

گمان می-رود پس از آزادی ۱۰۵ غیرنظامی در متارکهٔ یکهفته-ای آخر نوامبر، ۱۳۲ گروگان دیگر که در ۷ اکتبر توسط حماس ربوده شدند در غزه باقی-اند که همهٔ آنها زنده نیستند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-reveals-gaza-tunnel-previously-used-by-hamas-officials-with-cell-for-hostages/

اطلاعات بیشتر در مورد