اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۹

جستجو

نوجوان فلسطینی در عملیات اسرائيل در کرانهٔ باختری کشته شد

تصاویر تزئینی: سربازان اسرائیل حین عملیات در کرانه باختری، بامداد ۱۹ آوریل ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)
تصاویر تزئینی: سربازان اسرائیل حین عملیات در کرانه باختری، بامداد ۱۹ آوریل ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان گفت نوجوان ۱۴ ساله در زدوخورد قلقیلیه کشته شد، و شمار کشته-شدگان فلسطینی سال جاری در اراضی به ۱۶۰ تن رسد.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان صبح پنجشنبه گفت یک نوجوان فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در کرانهٔ باختری به ضرب گلوله کشته شد.

یک مقام رسمی فلسطینی به خبرگزاری رسمی وفا گفت یک پسر ۱۴ ساله در زدوخورد شبانه در شهر قلقلیه کشته شد، و نام پسر را فاریس ابو سمرا اعلام کرد.

در گزارش گفته شد این نوجوان در زدوخورد به شدت زخمی شده و به سرعت به بیمارستانی در شهر منتقل می-شود، و آنجا مرگ او تأیید می-شود.

در گزارش-های رسانه-ای فلسطینی گفته شد سربازان اسرائیل در محلهٔ النکار در غرب شهر مشغول عملیات بودند. نیروهای دفاعی اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

در سال گذشته کرانه باختری دائماً شاهد خشونت-های مرگبار میان اسرائیل و فلسطینیان بوده است.

روز چهارشنبه، مردی که ظاهرا مسلح بوده در عملیات ضد-تروریستی در نابلس به ضرب گلولهٔ نیروهای اسرائیل کشته شد.

نیروهای دفاعی گفت مرد مزبور به سربازان آتش گشوده، و دیگر آشوبگران به سنگ و اشیای دیگر به سربازان پرتاب کردند.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان گفت یک مرد جوان ۲۳ ساله به نام محمد ندا به ضرب گلولهٔ سربازان اسرائیل که به سینهٔ او اصابت کرد، کشته شد.

سربازان اسرائیلی در این یورش آسیب ندیدند.

ساعاتی پیش از آن در روز چهارشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان یک مرد ۳۳۲ سالهٔ تحت تعقیب در یورش شبانهٔ سراسری در کرانهٔ باختری که در بعضی نقاط با خشونت همراه بود، کشته شد.

از شروع سال جاری، در میان شماری تهاجمات تروریستی مرگبار فلسطینیان در اسرائیل و کرانهٔ باختری که طی آن ۲۵ نفر تا کنون کشته شده-اند، نیروهای دفاعی اسرائیل تقریبا هر شب به کرانهٔ باختری یورش برده-اند، و تنش-های ناحیه بالا بوده است.

بنا به محاسبهٔ تایمز اسرائیل، از شروع سال جاری ۱۶۰ فلسطینی در کرانهٔ غربی کشته شده-اند که اکثر آنان حین درگیری با نیروهای امنیتی و یا حین حمله کشته شدند، اما شماری نیز از غیرنظامیان بیگناه بوده-اند و دیگرانی نیز در شرایط نامعلوم کشته شده-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/palestinian-teenager-said-killed-during-israeli-operation-in-west-bank/

اطلاعات بیشتر در مورد