نوجوانان اسرائیلی به جرم حمله نژادپرستانه به اعراب محکوم شدند
جستجو
اختصاصی

نوجوانان اسرائیلی به جرم حمله نژادپرستانه به اعراب محکوم شدند

چهار نوجوان هفده ساله اسرائیلی متهم به اهانت و ضرب و شتم دو مرد عرب محکوم شدند.

خطه ساحلی شهر نتانیا
خطه ساحلی شهر نتانیا

چهار نوجوان هفده ساله اسرائیلی متهم به اهانت و ضرب و شتم دو مرد عرب که در کنار دریای شهر ساحلی نتانیا قدم می زدند، محکوم شدند.

وزارت دادگستری اسرائیل اظهار داشت؛ دادستان های اسرائیلی روز سه شنبه چهار نوجوان یهودی هفده ساله که متهم اند با «انگیزه نژادپرستانه» دو مرد عرب در شهر ساحلی نتانیا را ضرب و شتم کرده اند، محکوم شدند.

بیانیه وزارت دادگستری حاکی از این است که در ۱۷ فوریه، هر چهار نفر در ساحل مشغول صرف مشروبات الکلی بوده اند که دو مرد عرب را در حال رفتن به سوی آسانسور مشاهده می کنند.

این چهار نفر متهم اند که دو مرد را تعقیب کرده و به اهانت به محمد پیامبر پرداخته و سپس به پرتاب سنگ و شیشه های مشروب به سوی دو مرد مزبور، که به سوی آسانسور می دویده اند، پرداخته اند. دو مرد مزبور داخل آسانسور گیر افتاده اند و چهار نوجوان به ضرب و شتم ایشان در محل ادامه داده اند.

یکی از مردان عرب از آسانسور بیرون کشیده شده و به او «تروریست» خطاب شده. او را زده اند و گلویش فشرده اند تا جایی که از هوش رفته، و در نهایت به بیمارستان منتقل شده است.

بیانیه وزارتخانه حاکی از این است که چهار نوجوان به جرم «خشونت و حمله با انگیزه نژادپرستانه» محکوم شده اند.

تشنج میان یهودیان و اعراب در پنج ماهه موج خشونت ها در اسرائيل و قلمرو فلسطینی ها افزایش یافته است. ۲۸ اسرائيلی و ۳ شهروند خارجی در موج تروریسم و خشونت فلسطینی ها از اکتبر گذشته تا کنون به قتل رسیده اند. نزدیک به ۱۷۰ فلسطینی نیز کشته شده اند، که طبق اظهارات ارتش، دو/سوم آنها حین حمله به اسرائیلی ها، و دیگران در زدوخورد با نیروهای نظامی کشته شده اند. شماری از اسرائيلی ها دست به انتقامجویی از فلسطینی ها زده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله