اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

نوآ کیرل ستارهٔ پاپ اسرائیل از ترانهٔ «تک-شاخ» خود برای ورود به رقابت-های یورویژن ۲۰۲۳ رونمایی کرد

روز چهارشنبه تلویزیون ملی اسرائيل ترانه-ای که نوآ کیرل، آوازه-خوان پاپ به نمایندگی از کشور در یورویژن امسال در لیورپول اجرا خواهد کرد را رونمایی کرد.

تصویر: نوآ کیرل در کلیپ ویدئویی ترانهٔ «تک-شاخ» یورویژن. (Courtesy Kan 11)
تصویر: نوآ کیرل در کلیپ ویدئویی ترانهٔ «تک-شاخ» یورویژن. (Courtesy Kan 11)

آوازه-خوان ۲۱ ساله در ویدئویی که برای رقابت-های بین المللی آواز تنظیم کرده دیو درونی اسطوره-ای خود را آشکار می-سازد؛ این ترانه چهرهٔ همهٔ ما است، همهٔ این کشور.

روز چهارشنبه تلویزیون ملی اسرائيل ترانه-ای که نوآ کیرل، آوازه-خوان پاپ به نمایندگی از کشور در یورویژن امسال در لیورپول اجرا خواهد کرد را رونمایی کرد.

بخش عمدهٔ ویدئوی سه-دقیقه-ای به نام «تک-شاخ» به انگلیسی است که با شماری عبارات عبری در هم آمیخته است.

او با گروه همسرایان می-خواند «چون تک-شاخی اینجا خواهم ایستاد/اینجا، با خودم تنها/قدرت تک-شاخ در من است/کی خواهی فهمید/که من به پشت سر نگاه نمی-کنم/سر بزیر نمی-اندازم/بالا می-روم/برای تو بهتر است که برگردی/قدرت یک تک-شاخ.»

شعر این ترانه را کیرل، بهمراه دورون مدالیه – که در سرودن شعر ترانهٔ نتا برزیلیا که برندهٔ رقابت-های یورویژن ۲۰۱۸ شد نیز همکاری کرده بود -، ینون یاهل، و می اسفادیا نوشته-اند.

سطرهایی که در پی می-آید نیز از این ترانه است: «تاریخ گره خورده است/نمی-خواهی تغییرش دهی؟/می-دانی که ما می-توانیم، تو و من/کتاب تازه-ای بنویسیم/حالا نمی‌-خواهی تغییرش دهی؟»

کیرل ۲۱ ساله می-گوید این ترانه دربارهٔ یک شخصیت پرقدرت و مستقل است که می-تواند بر هر مشکلی فائق آید.

کیرل در مراسمی که برای رونمایی ترانه در ایلات برگزار شد، گفت «احساس می-کنم در دورهٔ اخیری که در اسرائیل و جهان گذشت– بویژه از پایان پاندمی کوئید به اینسو – جهان شتاب گرفته است و همه-چی سرعت گرفته است و آدم می-بایست با چالش-ها با شتابی واقعی مواجه شود.»

کیرل افزود «ما شخصیتی را انتخاب کردیم که اسطوره-ای هم هست اما بسیار قدرتمند است و در مقابل هرکس که برابرش ظاهر شود، با تک-شاخ خود ایستاده است – و من کشور خودمان را چنین کشور قدرتمندی می-یابم.» «چیزی بسیار معصومانه و خالص در تک-شاخ هست، و با توجه به دوره-ای که در آنیم، لازم دانستیم چیزی را انتخاب کنیم که فقط در افسانه-های پریان و در خیال وجود دارد.»

این آوازه-خوان گفت امیدوار است با نزدیک شدن مسابقات آواز یورویژن، این ترانه باعث اتحاد کشور شود.

کیرل گفت «این ترانه چهرهٔ همهٔ ما است، همهٔ این کشور، و من امیدوارم و مایلم همه از این ترانه حمایت کنند، و عشق و هیجانی که در آن هست را احساس کنند، و همانطور که به دل من نشسته، به دل-های همهٔ آنها که به آن گوش می-دهند بنشیند.»


تصویر: نوآ کیرل در کنفرانس مطبوعاتی در ۱۰ اوت ۲۰۲۲ در تل آویو مشارکت خود در مسابقات آواز یورویژن ۲۰۲۳ را اعلام می-کند. (Avshalom Sassoni/FLASH90)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
(Avshalom Sassoni/FLASH90)

اطلاعات بیشتر در مورد