اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

نمایندهٔ سازمان ملل به روایت اسرائیل از چگونگی شروع درگیری های تپهٔ معبد مقدس استناد کرد

به نظر می آید «فرستادهٔ ویژهٔ سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه» در گزارش خود روز دوشنبهٔ خود به روایت اسرائیل از چگونگی شروع زدوخوردهای گستردهٔ فلسطینیان با پلیس که اوایل ماه جاری در تپهٔ معبد مقدس درگرفت، استناد کرد.

تصویر: به تاریخ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱، «تور ونسلند» هماهنگ کنندهٔ ویژهٔ سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه از طریق کنفرانس ویدئویی در خصوص وضعیت خاورمیانه، از جمله مسآلهٔ فلسطینیان به شورای امنیت گزارش می دهد. 
(Daniela Penkova/UNSCO/File)
تصویر: به تاریخ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱، «تور ونسلند» هماهنگ کنندهٔ ویژهٔ سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه از طریق کنفرانس ویدئویی در خصوص وضعیت خاورمیانه، از جمله مسآلهٔ فلسطینیان به شورای امنیت گزارش می دهد. (Daniela Penkova/UNSCO/File)

«ونسلند» در شورای امنیت سازمان ملل از تعهد اسرائیل به وضع موجود تقدیر کرد اما از احتمال بالقوهٔ اِعمال زور بیش از حد انتقاد کرد؛ سفرای اسرائیل و فلسطینیان رویکرد بین المللی به خشونت را محکوم نمودند.

به نظر می آید «فرستادهٔ ویژهٔ سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه» در گزارش خود روز دوشنبهٔ خود به روایت اسرائیل از چگونگی شروع زدوخوردهای گستردهٔ فلسطینیان با پلیس که اوایل ماه جاری در تپهٔ معبد مقدس درگرفت، استناد کرد.

«تور ونسلند» در جلسهٔ ماهانهٔ شورای امنیت پیرامون مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان گفت «در ۱۵ آوریل، در ساعات اولیهٔ صبحگاهی، شمار زیادی از فلسطینیان در مجتمع الاقصا گرد آمدند. برخی فلسطینیان پرتاب، ترقه و مواد آتشزا و دیگر اشیاء سنگین به سمت نیروهای امنیتی اسرائیل پرتاب کردند. ISF در مقابل از بمب صوتی، فشنگ های لاستیکی و باتوم استفاده کرد، و شماری از ناظران نیز هدف قرار گرفتند.

فلسطینیان مدعی شده اند که پلیس بی آنکه دلیلی داشته باشد به متجمع وارد شده، و افرادی که داخل بوده اند در پاسخ به تجاوز به حریم محوطهٔ مزبور با پلیس درگیر شده اند.

«ریاض منصور» سفیر فلسطینیان در سازمان ملل روایت دیگری ارائه داد، و در سخنان خود به شورای امنیت گفت پلیس اسرائيل «به مسجد الاقصا/حرم الشریف هجوم آورد، به روی زائران و عبادت کنندگان تیراندازی کرد و مسجد را با پوتین های نظامی و خشونت آلوده کرد.»

ونسلند با تمرکز بر درگیری های که در داخل مسجد الاقصا روی داد گفت «دهها فلسطینی به مسجدی در مجتمع وارد شدند، و برخی از آنها به سمت نیروهای امنیتی اسرائيل سنگ و مواد آتشزا پرتاب کردند. با ازدحام جمعیت در داخل، و عدم امکان تردد، پلیس اسرائیل وارد مسجد شد و کسانی که در داخل سنگر گرفته بودند را دستگیر کرد. طی درگیری، به بنای مسجد آسیب هایی وارد شد.»

به نظر می آید روایت سفیر سازمان ملل بر علت تصمیم پلیس به ورود به مسجد در پی اقدام فلسطینیان به «سنگر گرفتن» در داخل محوطه و پرتاب سنگ اذعان دارد.


تصویر: معترضان فلسطینی در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ از بالای تپهٔ معبد مقدس در شهر قدیم اورشلیم، به سمت نیروهای امنیتی اسرائيل در مسجد الاقصا سنگ پرتاب می کنند. (Jamal Awad/Flash90)

اما ونسلند همچنین اشاره کرد که بیش از ۱۶۰ فلسطینی در زدوخوردهایی که متعاقباً روی داد، زخمی شدند، و گفت «عملکرد نیروهای اسرائیل موجب نگرانی از احتمال اِعمال زور بیش از اندازه است.»

او اشاره کرد که «با این وجود، علیرغم تنش ها، صدها هزار از مسلمانان، یهودیان، و مسیحیان توانستند در فضایی نسبتا صلح آمیز و بدون زدوخوردهای بیشتر، ایام مقدس دینی خود را در داخل و حوالی شهر قدیم برگزار کنند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-envoy-cites-israeli-account-of-how-temple-mount-clashes-began/

اطلاعات بیشتر در مورد