اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

«نقطهٔ عطف تاریخی»؛ امضای توافق تجارت آزاد میان اسرائيل و امارات

پس از مذاکرات پنج ماهه، اسرائیل و امارات متحد عربی روز جمعه توافق تجارت آزاد میان دو کشور، که گفته شد «نقطهٔ عطف مهم و تاریخی» است را امضا کردند.

تصویر: «اورنا باربیوای» وزیر اقتصاد، راست، بهمراه «ثانی بن احمد آل زیودی» وزیر تجارت خارجی توافق تجارت آزاد میان اسرائیل و امارات را در اورشلیم امضا می کنند. (Gideon Sharon/GPO)
تصویر: «اورنا باربیوای» وزیر اقتصاد، راست، بهمراه «ثانی بن احمد آل زیودی» وزیر تجارت خارجی توافق تجارت آزاد میان اسرائیل و امارات را در اورشلیم امضا می کنند. (Gideon Sharon/GPO)

با توجه به اینکه امارات به دنبال حصول نتایج ملموس از پیمان های ابراهیمی است، مقامات اورشلیم به سرعت چهار دور مذاکره را به پایان رساندند.

پس از مذاکرات پنج ماهه، اسرائیل و امارات متحد عربی روز جمعه توافق تجارت آزاد میان دو کشور، که گفته شد «نقطهٔ عطف مهم و تاریخی» است را امضا کردند.

«اورنا باربیوای» وزیر اقتصاد اسراسيل روز سه شنبه برای چهارمین و آخرین دور مذاکرات با «ثانی بن احمد آل زیودی»، وزیر تجارت خارجی امارات در اورشلیم ملاقات کرد.

ایندو توافق مزبور را روز جمعه در هتل دیوید سایتادل اورشلیم امضا کردند.

باربیوای گفت «از برقراری پیمان های ابراهیمی تا کنون، وزارت اقتصاد و صنایع بر آن بوده تا روابط اقتصادی اسرائيل و امارات را گسترش داده و فرصت های بالقوهٔ اقتصادی را محقق سازد.»

او افزود، «نهایی شدن مذاکرات نقطه عطفی مهم و تاریخی در روابط میان دو کشور است و ما به حمایت از صاحبان مشاغل در استقرار روابط تجاری در امارات متحد عربی ادامه خواهیم داد.»

این توافق پس از طی پروسهٔ تأیید در هر دو کشور رسما به اجرا گذاشته خواهد شد. وکلای دولتی در حال حاضر به تنظیم دقایق اسناد مورد نیاز برای به اجرا درآوردن توافق مزبور مشغول هستند.

وزارت اقتصاد در بیانیه ای گفت توافق «جامع» مزبور شامل مقررات، امور گمرکی، خدمات، تدارکات دولتی، بازرگانی آنلاین، و محافظت حق مالکیت معنوی است.


تصویر: یائیر لپید وزیر خارجه، راست، روز ۲۷ مارس ۲۰۲۲، پیش از نشست نگب، حین خوشامد به همتای اماراتی خود «شیخ عبدالله بن زاید آل نحیان» در سده بوکر در جنوب اسرائیل است. (Jack Guez/ AFP)

طبق بیانیه، حدود ۹۵٪ از محصولاتی که میان دو کشور ردوبدل می شود، از جمله مواد غذایی، کشاورزی، آرایشی، تجهیزات درمانی، و دارو از پرداخت وجوه گمرکی معاف خواهد بود، و بقیه نیز به تدریج شامل معافیت خواهند شد.

امارات متحد عربی و اسرائيل در ۲۰۲۰، در چارچوب پیمانهای ابراهیمی، توافق عادی سازی روابط امضا کردند.

یائیر لپید وزیر خارجهٔ اسرائيل که در هفتهٔ جاری، در نشست نگب در سده بوکر با «عبدالله بن زاید» وزیر خارجهٔ امارات در خصور تافق تجارت آزاد گفتگو کرده بود، گفت این توافق «برای شهروندان اسرائيل و کشورهای منطقه منافع ملموسی در برخواهد داشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/a-significant-and-historic-milestone-israel-and-uae-sign-free-trade-agreement/

اطلاعات بیشتر در مورد