اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

«نسل-کشی نباید بی-مجازات بماند»؛ خانوادهٔ گروگانها علیه جنایات جنگی حماس به دیوان کیفری بین المللی شکایت کردند

تصویر: یامیت اشکنازی، (راست)، که خواهرش دورون اشتاینبرخر در غزه نگهداری می-شود، در تظاهرات ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در مقابل دیوان لاهه شرکت دارد. (Hostage and Missing Families Forum)
تصویر: یامیت اشکنازی، (راست)، که خواهرش دورون اشتاینبرخر در غزه نگهداری می-شود، در تظاهرات ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در مقابل دیوان لاهه شرکت دارد. (Hostage and Missing Families Forum)

هیئتی از انجمن خانوادهٔ گروگانها و مفقود شدگان پروندهٔ شکایت به دیوان لاهه تسلیم کردند؛‌ زن یک گروگان: «امروز روز عشق است و عشق زندگی من در غزه است».

هیئتی از اعضای خانوادهٔ گروگانهای اسرائیلی که در دست تروریستها در غزه نگهداری می-شوند، روز چهارشنبه پروندهٔ شکایتی علیه جنایات جنگی رهبران حماس در دیوان کیفری بین المللی گشودند و طلب کردند که این جنایات بی-مجازات نماند.

دیوان کیفری بین المللی از دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) که اسرائیل آنجا از سوی آفریقای جنوبی به ارتکاب نسل-کشی علیه غزه متهم شده است، جدا است. دیوان دادگستری بین المللی به پروندهٔ ملت-ها، و دیوان کیفری بین المللی (ICC) به پروندهٔ افراد رسیدگی می-کند.

حدود ۱۰۰ تن از اعضای خانوادهٔ گروگانها به همراه دهها وکیل که در تنظیم پروندهٔ حقوقی به ICC مشارکت داشتند، در این هیئت حضور دارند. کنوانسیون ژنو ICC را برای تعقیب افراد تبعهٔ کشورها یا نهادهای امضا-کننده [ی کنوانسیون] مانند تشکیلات خودگردان فلسطینیان، که متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند، تشکیل داد.

اسرائیل از تصویب-کنندگان اساسنامهٔ رم، که ICCرا تشکیل داد، نیست، و به این خاطر خود را مشمول حوزهٔ حقوقی دادگاه کیفری بین المللی محسوب نمی-دارد.

خانواده-های گروگانها و مفقود شدگان با اتوبوس وارد محل شدند و اکثر آنان تصاویر عزیزان خود و دسته-های کوچک گل لاله در دست داشتند.

چند-صد نفر از حامیان نیز علیرغم باران و باد شدید، با پرچم اسرائیل، در محل منتظر بودند و شعار می-دادند: «فوراً به خانه بازشان گردانید!»

دکتر شلی آویو کاینی، رئیس انجمن خانوادهٔ گروگانها و مفقود شدگان گفت تشکیل دعوی حقوقی در این دادگاه نه تنها اهمیت دارد بلکه گامی مهم در راستای عدالت برای قربانیان است، اما همچنین فشار برای آزادی گروگانها را افزون می-کند.


تصویر: شلی آویو کاینی وکیل حین سخن در دیوان لاهه، ۱۴ فوریه ۲۰۲۴. (Hostage and Missing Families Forum)

آویو کاینی گفت «این جنایات، شامل نسل-کشی، گروگان-گیری، ناپدید شدن قهری، شکنجه و خشونت جنسی نمی-تواند و نباید بی-مجازات بماند.»

آویو کاینی گفت «جانیان می-باید بخاطر جنایاتی که مرتکب شده-اند محاکمه شوند. ما به قدرت دیوان کیفری بین المللی در اجرای عدالت برای گروگانها و خانواده-های ایشان تکیه کرده-ایم.» «این بخشی از مکانیسم فشار برای آزادی گروگانها و ترغیب کشورهای سراسر جهان به اقدام حقوقی علیه مسؤولان این اعمال شرورانه است. این نشانهٔ باور بین المللی به این است که گروگان-گیری همیشه غیرقانونی است..

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hostages-families-file-hamas-war-crimes-claim-at-icc-crimes-cant-go-unpunished/

اطلاعات بیشتر در مورد