نرخ مرگ و میر نوزادان عرب اسرائيل، سه برابر بیشتر است
جستجو
اختصاصی

نرخ مرگ و میر نوزادان عرب اسرائيل، سه برابر بیشتر است

بر اساس گزارش های رسمی، نرخ مرگ و میر نوزادان عرب اسرائيلی سه برابر نوزادان یهودی است.

عکسی از نوزادان در بخش یک بیمارستان
عکسی از نوزادان در بخش یک بیمارستان

پژوهش های تازه نشان می دهد عرب های اسرائيلی افسرده تر، و احتمال مرگ آن ها در جوانی، بیش از یهودیان است.

بنا به آمار اداره مرکزی آمار اسرائیل که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ مرگ و میر نوزادان عرب اسرائيلی سه برابر نوزادان یهودی است.

در ۲۰۱۴، نرخ مرگ و میر نوزادان در میان یهودیان اسرائيل ۲.۲٪ بود، در حالیکه در همان سال، نرخ مرگ نوزدان عرب های اسرائيلی ۶.۴ از هر ۱۰۰۰ نوزاد زنده به دنیا آمده، گزارش شد.

اگرچه مطالعات عمومی سال های اخیر نشانه های مثبتی از سلامت اسرائیلی به دست می دهد، همچنین نشان از آن دارد که عرب های اسرائيلی به طور کل، افسرده تر هستند و احتمال مرگ آنها در جوانی بیش از همتاهای یهودی ایشان است.

به گزارش سی.بی.اس، در سال های اخیر طول عمر اسرائیلی ها پیوسته افزایش یافته است، اما یهودیان اسرائيل سه سال بیش از عرب های اسرائيل زندگی می کنند.

پژوهشی که در ۲۰۱۴ انجام شد نشان می دهد که طول عمر مردان و زنان یهودی در اسرائيل ۸۰.۳ و ۸۴.۱ سال است، و به ترتیب، از سال ۲۰۰۰ تا کنون سه سال افزایش یافته است.

برعکس، مردان عرب طول عمرشان ۷۶ سال و زنان عرب ۷۹.۸ سال است.

این پژوهش همچنان نشان می دهد که عرب های اسرائیلی بیشتر دچار بیماری های روحی، از جمله افسردگی هستند. نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان عربپرسشنامه، احساس افسردگی می کرده اند، در حالیکه تنها ۳۱٪ از یهودیان اسرائيل از ناراحتی روحی در رنج بوده اند.

دلیل تفاوت این رقم ها با توجه به تفاوت شرایط اجتماعی اقتصادی و مذهبی میان این دو جامعه توضیح پذیر است. انتشار این آمار زمانی صورت گرفت که بحث های پر تنشی در مورد تفکیک عرب ها و یهودیان در بیمارستان های اسرائيل در میان مردم به راه افتاده است.

این پژوهش که در پیشواز روز جهانی سلامت منتشر شده اند، در پرس و جو با ۲۰۰ کارشناس از وزارتخانه ها، بانک اسرائيل، بخش دانشگاهی، نیز شماری از افراد عادی تهیه شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله