اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۰

جستجو

نخست وزیر اسرائیل: طرح قرارداد مرز دریایی با لبنان در راستای منافع امنیتی اسرائیل است

یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل روز یکشنبه تأیید کرد که اسرائيل طرح پیشنهادی ایالات متحده در حل مناقشهٔ مرز دریایی با لبنان، که مدتها مورد مذاکره بوده را دریافت کرده است، و گفت این طرح منافع منطقه ای اسرائیل را حفظ می کند.

تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل با روبان صورتی به سینه به مناسبت روز سرطان پستان، در ریاست کابینهٔ هفتگی در دفتر نخست وزیر در اورشلیم، ۲ اکتبر ۲۰۲۲. (Amos Ben Gershon/GPO)
تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل با روبان صورتی به سینه به مناسبت روز سرطان پستان، در ریاست کابینهٔ هفتگی در دفتر نخست وزیر در اورشلیم، ۲ اکتبر ۲۰۲۲. (Amos Ben Gershon/GPO)

لپید دریافت متن توافق را تأیید کرد؛ گفت امکان توسعهٔ میدان گازی برای لبنان از «وابستگی به ایران خواهد کاست و حزب الله را محدود خواهد کرد».

یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل روز یکشنبه تأیید کرد که اسرائيل طرح پیشنهادی ایالات متحده در حل مناقشهٔ مرز دریایی با لبنان، که مدتها مورد مذاکره بوده را دریافت کرده است، و گفت این طرح منافع منطقه ای اسرائیل را حفظ می کند.

ایالات متحده متن مکتوب طرح را روز شنبه به میشل عون رئیس جمهوری لبنان داده است.

طبق بیانیهٔ دفتر نخست وزیر، لپید در ابتدای جلسهٔ هفتگی کابینه به وزرا گفته است این توافق منافع اسرائیل را حفظ می کند.

لپید گفت «در حال بحث بر سر نکات جزئی نهایی هستیم» و یادآور شد که هنوز تا تکمیل توافق راه درازی در پیش است.

لپید گفت «با توسعهٔ میدان گازی افزوده برای لبنان، که البته سهم خود از سود حاصله را دریافت خواهیم کرد، مخالف نیستیم.»

او اشاره کرد که «چنین میدانی وابستگی لبنان به ایران را کاهش می دهد، و حزب الله را محدود می کند و ثبات منطقه را بهبود می بخشد.»


تصویر: سیستم شناور تولیدی انرژان، FPSO در میدان گازی کاریش در دریای مدیترانه. (Energean)

اما همچنین تأکید کرد که «چنانکه از ابتدا مطالبه کرده بودیم، این طرح منافع کامل دیپلماتیک و امنیتی، و نیز منافع اقتصادی اسرائيل را حفظ می کند.»

لپید گفت «اسرائيل بیش از ده سال برای رسیدن به این قرارداد که امنیت اسرائيل و اقتصاد اسرائیل را استحکام می بخشد، تلاش کرده است.»

میشل عوت روز شنبه با «دوروتی شئا» سفیرایالات متحده در لبنان ملاقات کرد و متن مکتوب طرح را از «آموس هوخشتاین» میانجی ایالات متحده برای تعیین مرز دریایی با اسرائیل دریافت کرد.

خبرگزاری رسمی لبنان گفت دولت در تلاش است که به سرعت پاسخی به این طرح تنظیم کند.

متن طرح پیشنهادی هنوز برای انتشار عمومی ارسال نشده است.


تصویر: میشل عون رئیس جمهوری لبنان، چپ، حین دریافت طرح معطوف به حل مناقشه دریایی با اسرائیل از «دوروتی شئا» سفیر ایالات متحده در لبنان، ۱ اکتبر ۲۰۲۲. (Lebanese Presidency)

مناقشهٔ دریایی به حدود ۸۶۰ کیلومتر مکعب (۳۳۰ مایل مکعبت) از دریای مدیترانه، شامل میدان های گازهایی دریایی سودآور مربوط می شود.

این مذاکرات که غیرمستقیم، با میانجی گری ایالات متحده، در مدتی طولانی و همراه با تهدیدات مکرر گروه تروریستی حزب الله پیرامون حقوق مربوط به ناحیه‌ [ی دریایی] میان اورشلیم و بیروت انجام شد، در هفته های اخیر پیشرفت داشته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/pm-proposal-for-lebanon-maritime-border-deal-preserves-israeli-security-interests/

اطلاعات بیشتر در مورد