اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

نخست وزیر اسرائیل: ضمن حفظ روابط خوب با ایالات متحده، فشاری مؤثری بر سر برجام وارد خواهیم آورد

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت دولت وی ضمن حفظ روابطی مستحکم با ایالات متحده، برای تضمین شنیدن شده نگرانی های اسرائیل در خصوص قرارداد جدید ایران فشار مؤثری وارد می آورد.

تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل در جلسهٔ کابینه در مقر نخست وزیری در اورشلیم، ۴ سپتامبر ۲۰۲۲. 
(ABIR SULTAN / POOL / AFP)
تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل در جلسهٔ کابینه در مقر نخست وزیری در اورشلیم، ۴ سپتامبر ۲۰۲۲. (ABIR SULTAN / POOL / AFP)

لپید به خاطر درگیر شدن نتانیاهو با کاخ سفید در ۲۰۱۵ به نتانیاهو حمله کرد و گفت دولت بایدن به نگرانی های اسرائیل در خصوص قراردادی که در راه است توجه دارد.

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت دولت وی ضمن حفظ روابطی مستحکم با ایالات متحده، برای تضمین شنیدن شده نگرانی های اسرائیل در خصوص قرارداد جدید ایران فشار مؤثری وارد می آورد.

لپید در آغاز جلسهٔ هفتگی کابینه گفت «سیاست درست آن است که ما در طول سال گذشته بکار بردیم – به اِعمال فشار ادامه دادیم اما از افراط حذر کردیم، اطلاعات محرمانهٔ معتبر ارائه دادیم، و بخشی از پروسه بودیم بی آنکه به روابط ویژه با ایالات متحده آسیب بزنیم.

نخست وزیر انتقادی نیز نثار بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون کرد که هنگام امضای توافق اولیه میان ایران و قدرت های جهانی نخست وزیر وقت اسرائیل بود. هفتهٔ گذشته، پس از گزارش نخست وزیر به رهبر اپوزیسیون در خصوص قرارداد هسته ای آتی میان ایران و قدرت های جهان، لپید و نتانیاهو مشاجره ای علنی داشتند.

لپید گفت «باید به آنهایی که به ما می گویند به اندازهٔ کافی داد نمی زنید، یا صراحت کافی ندارید، گذشته را یادآوری کنم: در ۲۰۱۵، اصراری که اسرائیل به رو در رویی غیرضروری با دولت [ایالات متحده] ورزید ، یک شکست کامل بود.» «باعث شد آمریکایی ها کلا به ما گوش ندهند. به روابط ما با آنها آسیب وارد شد، و آنها رفتند و یک توافق بد را امضا کردند.»

نخست وزیر اسرائیل گفت معتقد است استراتژی دولت مؤثر بوده و کاخ سفید نگرانی های اسرائیل را در نظر گرفته است.

لپید گفت «با احتیاط می گویم، اما در حال حاضر [سیاست ما در خصوص ایران] موْثر واقع شده است.» «نگرانی هایی که با دولت آمریکا مطرح کردیم، در نظر گرفته شده اند. همچنین با دیگر شرکای خود گفتگو کرده ایم. مطالباتی مقابل ایرانی ها قرار داده شده است. همه چیز را نمی شود گفت، اما همه چیز هم لازم نیست خوراک مجادله ها و سخنرانی ها بشود. راه دیگری هم هست، و کارآیی بیشتر دارد.»


تصویر: یائیر لپید نخست وزیر اسرائيل، راست، حین ارائهٔ گزارش به بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون در خصوص ایران و قرارداد هسته ای جدیدی که در راه است؛ ۲۹ اوت ۲۰۲۲. (Amos Ben Gershom/GPO)

اطلاعات بیشتر در مورد