نخستین مسابقه فلسطینیان زیر باران سنگین و گل‌های اندک، جمعیت جذب کرد و غرور آفرید
جستجو

نخستین مسابقه فلسطینیان زیر باران سنگین و گل‌های اندک، جمعیت جذب کرد و غرور آفرید

روز سه شنبه، بدی آب و هوا مانع از آن نشد که هزاران تماشاچی فلسطینی برای تماشای نخستین مسابقه میان تیمهای ملی سعودی و فلسطینی در کرانه غربی به استادیوم فیصل الحسینی در شهر الرام، حومه اورشلیم سرازیر شوند.

تصویر هواداران فوتبال در مسابقه مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیها و عربستان سعودی، در شهر «الرام»، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، زیر بانر عظیم پرچم ملی سعودی ایستاده اند. 
(Ahmad GHARABLI/AFP)
تصویر هواداران فوتبال در مسابقه مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان فلسطینیها و عربستان سعودی، در شهر «الرام»، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، زیر بانر عظیم پرچم ملی سعودی ایستاده اند. (Ahmad GHARABLI/AFP)

هواداران قبول ندارد شرکت عربستان سعودی در مسابقه منجر به عادی-سازی روابط با اسرائیل بشود؛ بنا به تخمین مقامات حدود ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ در استادیوم جمع شده اند.

الرام، کرانه باختری – روز سه شنبه، بدی آب و هوا مانع از آن نشد که هزاران تماشاچی فلسطینی برای تماشای نخستین مسابقه میان تیمهای ملی سعودی و فلسطینی در کرانه غربی به استادیوم فیصل الحسینی در شهر الرام، حومه اورشلیم سرازیر شوند.

و نیز سطح ناچیز امتیاز، مانع نشد آن دسته از هوادارانی که موفق شدند به استادیوم وارد شوند بگویند غرق غرور شده اند که شاهد این رویداد «تاریخی» بوده اند.

با وجود ضربات شدید باران سنگین بر چمن سبز استادیوم و بخش بزرگی از کرانه باختری اندکی پیش از آغاز بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲، هواداران فلسطینی صندلیها، فاصله ردیف صندلیها، و راه-روهای استادیوم را پر کردند و دهها تن دیگر بر بام ساختمانهای مجاور به تماشا ایستادند.

بسیاری از هواداران در طول مسابقه پرچمهای فلسطینی در دست داشتند و شعارهای ملی سر دادند، و مقامات تشکیلات خودگردان و سعودی با لباسهای رسمی در جایگاه ویژه نشستند و گروه بزرگی از خبرنگارانی که اکثر ایشان عربی-زبان بودند، در محلی که ویژه رسانه ها ایجاد شده بود، به تماشای مسابقه پرداختند.

محمد، ۲۹ ساله و ساکن رام الله، و از هواداران پروپاقرص فوتبال، گفت از این که عربستان سعودی با بازی علیه تیم فلسطینیان در کرانه باختری موافقت کرده غرق شعف است.


تصویر: زیاد الصحافی، مدافع سعودی، که جلو پریده تا گل بزند، و عبداللطیف بهادری مدافع فلسطینی حین مسابقه مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ آسیا میان تیمهای ملی فلسطینی و عربستان سعودی در شهر الرام، کرانه باختری، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹. (Ahmad GHARABLI / AFP)

وی گفت «این رویدادی مهم و تاریخی بود». «عربستان سعودی حق ما به بازی در زمین خودمان را به رسمیت میشناسد و حق ما بر سرزمین خود و هویت خود را تایید میکند».

تیم سعودی پیش از این از سفر به کرانه غربی خودداری میکرد و تنها حاضر بود در کشورهای دیگر در مقابل فلسطینیان مسابقه بدهد.

عبدالله فارا، مربی پیشین تیم ملی فلسطینی در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، گفت تیم سعودی از سفر به کرانه باختری خودداری میکرد تا تصور عادی-سازی روابط با اسرائیل را به دست نداده باشد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/heavy-on-rain-light-on-goals-palestinian-soccer-first-draws-crowds-and-pride/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله