نجاتم بدهید! مرد لبنانی که حین جاسوسی از حزب الله افشا شد، از اسرائیل تقاضا دارد او را تنها رها نکنند
جستجو

نجاتم بدهید! مرد لبنانی که حین جاسوسی از حزب الله افشا شد، از اسرائیل تقاضا دارد او را تنها رها نکنند

«بنیامین فیلیپ» گفت ۹ سال برای موساد فعالیت کرده و در جنگ با حزب الله، سازمان تحت حمایت ایران، همراهی کرده؛ اکنون با خطر اخراج به لبنان روبرو است و از اسرائیل خبری نیست.

تصویر: عبارات روی مُهر موساد، چنین میخواند : «آنجا که خالی از یاری-رسان باشد، مردم به زانو در می آیند، انبوه یاری-رسانان اما امنیت می آفریند».
تصویر: عبارات روی مُهر موساد، چنین میخواند : «آنجا که خالی از یاری-رسان باشد، مردم به زانو در می آیند، انبوه یاری-رسانان اما امنیت می آفریند».

«بنیامین فیلیپ» گفت ۹ سال برای موساد فعالیت کرده و در جنگ با حزب الله، سازمان تحت حمایت ایران، همراهی کرده؛ اکنون با خطر اخراج به لبنان روبرو است و از اسرائیل خبری نیست.

بنیامین فیلیپ در ۲۰۱۱ تصمیم گرفت به اسرائیل و موساد در جنگ با حزب الله کمک کند و پیرامون فعالیتهای گروه تروریستی لبنانی اطلاعات محرمانه جمع آوری کند و دیگرانی را، از جمله، چنان که خود میگوید، یکی از اعضای مهم‌ترین واحدهای نخبه سازمان را بکار بگمارد. او میگوید این فعالیت، زندگی او و زندگی اعضای خانواده او در لبنان را از هم پاشیده است.

پس از آنکه افشا شد او از ماموران موساد است و دو سال در زندان حزب الله محبوس ماند، در ۲۰۱۵ از لبنان، وطن خود، گریخت و از آسیای شرقی سر در آورد و آنجا حدود دو سال زندگی کرد تا آنکه سال گذشته که با خطر اخراج مواجه شد، و ناچار از آنجا نیز گریخت. او که اکنون بدنبال پناهندگی در اروپا است، می گوید اسرائیل، کشوری که از ۲۰۱۱ تا کنون به آن در جنگ با حزب الله، سازمان تروریستی تحت حمایت ایران، کمک کرده، از پذیرش او سر باز میزند و حتی به تماس های تلفنی و ایمیلهای او پاسخ نمیدهد.

دفتر نخست وزیر، که فعالیت موساد زیر نظر آن اداره صورت میگیرد، از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد.

فیلیپ میگوید از روی استیصال و به عنوان آخرین کورسوی امید، با تایمز اسرائیل تماس گرفته تا شاید با علنی کردن وضعیت خود، به اسرائیل و موساد، که به گفته وی به او قول کمک داده بوده اند، فشار بیاورد.

بنیامین فیلیپ نام واقعی او نیست؛ نام مستعار او است. علیرغم آنکه بنیامین فیلیپ به صراحت خواسته است که نام او را بیاوریم و باور دارد اگر چنین کنیم به او در پرونده پناهندگی اش کمک خواهد شد، و علیرغم آنکه حزب الله و دولت لبنان از هویت او مطلع اند، و هر یک به ترتیب، او را زندانی، و محکوم کرده اند، اما تایمز اسرائیل، برای انتشار هویت واقعی و هرگونه جزئیاتی در شناسایی او ممنوعیت قانونی دارد.

فیلیپ کوشیده است تا با هر مقام اسرائیلی ممکن ارتباط بگیرد و تقریبا به تمام آدرس های الکترونیکی ادارهٔ نخست وزیری، موساد، ارتش، وزارت خارجه، و حتی دیگر ادارات دولتی ایمیل زده است. وی در ماه دسامبر پاسخی از اداره دادرسی اسرائیل دریافت کرد به این مضمون: «شکایت شما را به اطلاع نیروهای امنیتی رساندیم».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/save-me-lebanese-man-caught-spying-on-hezbollah-begs-israel-not-to-abandon-him/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله