نتیجه یک نظرسنجی دولتی در ایران: ۷۴.۸ درصد مردم، از شرایط موجود ناراضی هستند
جستجو

نتیجه یک نظرسنجی دولتی در ایران: ۷۴.۸ درصد مردم، از شرایط موجود ناراضی هستند

در پی تداوم بحران سیاسی و اجتماعی در ایران، یک نظرسنجی دولتی در داخل ایران نشان داده است که ۷۴.۸ درصد مردم، از شرایط موجود ناراضی هستند.

اعتراضات مردمی در ایران
اعتراضات مردمی در ایران

در پی تداوم بحران سیاسی و اجتماعی در ایران، یک نظرسنجی دولتی در داخل ایران نشان داده است که ۷۴.۸ درصد مردم، از شرایط موجود ناراضی هستند.

به گزارش ایسنا، در نظرسنجی مذکور که به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری ایران و توسط “مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران” در ۱۱ استان کشور انجام شده، نشان می دهد که ۳۱ درصد از پرسش شوندگان اعتقاد خود به اصلاح حکومت را از دست داده و اکثریت بزرگ مردم از وضع موجود ناراضی اند.

بر اساس نظرسنجی مذکور، ۴۱ درصد از ناراضیان گفته اند که در صورت برگزاری اعتراضات به صورت قانونی در آن شرکت خواهند کرد.

همچنین در این نظرسنجی ۳۵ درصد پرسش شوندگان گفته اند که مخاطب شعارهای معترضان ماه گذشته، کل نظام، ۴۰ درصد قوه مجریه (دولت)، و حدود ده درصد علیه روحانیت بوده است.

در بخش مهم این نظرسنجی، اکثریت پرسش شوندگان یعنی ۶۹ درصد علت اعتراضات را مسائل اقتصادی و کاری، ۳۰ درصد فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بی عدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از سوریه و فلسطینی ها، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر سران جنبش سبز دانسته اند.

لازم به ذکر است، طی اعتراضات ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران که در اعتراض به فساد، بی کفایتی، وضعیت بد اقتصادی، رانت خواری، و اختناق صورت گرفته بود، مقامات جمهوری اسلامی، اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، موضعی منفی و تند علیه معترضان اخیر گرفته و مردم حق طلب را با عناوین اهانت بار مورد عتاب و توهین قرار داده بودند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله