اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۶

جستجو

نتانیاهو کنترل دولت خود را «از دست نداده»؛ داده است به راست افراطی برتری-طلب

تصویر:‌ ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی (دومی از چپ)، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، در عکسی با رهبران شهرک-های مهاجرنشین در مجتمع غیرقانونی اویاتار در کرانهٔ باختری مشاهده می-شود، جایی که شهرک-نشینان را تشویق کرد «بروید سر تپه-ها را بگیرید، مستقر شوید».
(Twitter screenshot; used in accordance with clause 27a of the Copyright Law)
تصویر:‌ ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی (دومی از چپ)، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، در عکسی با رهبران شهرک-های مهاجرنشین در مجتمع غیرقانونی اویاتار در کرانهٔ باختری مشاهده می-شود، جایی که شهرک-نشینان را تشویق کرد «بروید سر تپه-ها را بگیرید، مستقر شوید». (Twitter screenshot; used in accordance with clause 27a of the Copyright Law)

نخست وزیر نه تنها به لیوین قدرت داد که دموکراسی را بکوبد، بلکه بنیانگراهای دموکراسی-ستیز را نیز به مقام-های کلیدی منصوب کرد. واقعاً تصور می-کرد قادر است آنها و مریدان خشونت-گر آنها را کنترل کند؟

دولت بایدن ظاهرا به این نتیجه رسیده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنترل خود بر دولت ائتلافی خویش را از دست داده است، و یا دست کم فرمان «فقط در دست او نیست».

نتانیاهو در واقع، علیرغم آنکه قول داده بود فرمان را محکم بچسبد، از همان ابتدای مذاکره بر سر ترکیب دولت، مناصب کلیدی وزارتی و هستهٔ اصلی دستورکار، بخش عظیمی از کنترل ائتلاف خود را به نیروهای تهییج-گر واگذار کرد. و اکنون پیامد آن برای نتانیاهو، مهم-تر از آن، برای کشور اسرائیل، روز بروز وخیم-تر می-شود.

یاریف لیوین را نتانیاهو به وزارت دادگستری خود منصوب کرد، و به این ترتیب، موتور یک چرخهٔ قانون‌گذاری را روشن کرد تا نظام قضایی را سیاست‌زده و عقیم کند و همان چرخه امروز دارد کشور را از درون پاره می-کند؛ انسجام ارتش را به خطر می-اندازد، شکاف میان اشکنازی و سفاردی را تشدید می-کند، اعتماد بین المللی به اقتصاد را از میان می-برد، مهم‌-ترین متحدان کشور را از مسیری که اسرائیل پیش گیرد به تردید می-اندازد، و دشمنان را شاد می-کند.

لیوین به طرز شرم-آوری اذعان کرد لایحه-ای که اواخر ماه مارس تقریباً به نام قانون تصویب شد، در یک نظام دموکراسی غیرقابل قبول می-بود چرا که کنترل هر سه قوهٔ دولت را در دست ائتلاف می-گذارد. اکنون به دروغ مدعی است که آن لایحه به قدر کفایت اصلاح و تکمیل شده تا از چنان خطری جلوگیری شده باشد، و مصّرانه می‌-گوید می-بایست کل لایحه به تصویب برسد – و تصریح می-کند که این گام برای ایجاد تنوع در دادگاهها و ًمهار دادستانی ظاهرا مغرض دولتی ضرورت دارد.

در حقیقت اما، قضات ما اما ترکیبی از تکثر و تنوع پویا هستند، و بستهٔ قانونی لیوین پاسخی در راستای نگرانی-های مرتبط با دادستانی دولتی ندارد؛ همچنین، راهکاری برای تأمین شمار بیشتر قضات، که نیاز مبرم نظام قضایی است، در آستین ندارد. برعکس، هدف آن در وهلهٔ اول آن است که اختیار انتصاب قضات را به دولت ائتلاف بسپارد، و اختیاراتی که دیوان عالی برای جلوگیری از سوء استفادهٔ دولت در دست دارد را سلب کند، و این بدان معنا است که در کشور اسرائیل که دارای قوهٔ مقننهٔ مقتدر نیست، و قانون اساسی ندارد، محافظت مؤثر و فولادینی از بنیادی-ترین حقوق بشری ندارد، و هیچ سپر محافظ دیگری علیه سوء استفاده و سوء عمل اکثریت مقامات منتخب ندارد، توازن حساس میان تنها دو-قوای دولتی که حقیقتاً از هم جدا هستند نیز را نابود نماید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-hasnt-lost-control-of-his-govt-he-gave-it-to-the-supremacist-far-right/

دربارهٔ نویسنده: دیوید هورویتز بنیانگذار و سردبیر تایمز اسرائیل است. کتابهای «طبیعت بی-جان با بمب‌-افکن-ها (۲۰۰۴)، «اندکی زیادی نزدیک به خدا» (۲۰۰۰) و نویسندهٔ مشترک «سلام بر دوست: زندگی و میراث ایتسخاک رابین» (۱۹۹۶) است.

اطلاعات بیشتر در مورد