اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۳

جستجو

نتانیاهو به یهودیان ایالات متحده گفت اگر با قرارداد ایران مقابله نکنند با تهدید هسته ای علیه نیویورک و لس آنجلس روبرو خواهند بود

همزمان که مذاکرات هسته ای وین به سوی احتمال تجدید قرارداد هسته ای پیش می رود، بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون اسرائیل، رهبران آمریکا را متهم کرد که با وجود قدرت تامّ و تمامی که در اختیار دارند، برای مقابله با تهدید هسته ای ایران بقدر کافی مقابله نمی کنند. نتانیاهو مدعی شد که در صورت احیای قرارداد، تلاشهای معطوف به تولید بمب ایران را سفیدشویی خواهند داد.

تصویر: بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون، و نخست وزیر پیشین اسرائيل حین گفتگو با هیئت «کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودیان ایالات متحده» در کنست، اورشلیم، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون، و نخست وزیر پیشین اسرائيل حین گفتگو با هیئت «کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودیان ایالات متحده» در کنست، اورشلیم، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

نخست وزیر پیشین اسرائیل با حمله به توافق نوپا که در وین مورد مذاکره است، گفت این قرارداد ایران را فقط چند سالی عقب می اندازد و در عوض برنامهٔ رژیم را «مشروعیت می بخشد».

همزمان که مذاکرات هسته ای وین به سوی احتمال تجدید قرارداد هسته ای پیش می رود، بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون اسرائیل، رهبران آمریکا را متهم کرد که با وجود قدرت تامّ و تمامی که در اختیار دارند، برای مقابله با تهدید هسته ای ایران بقدر کافی مقابله نمی کنند. نتانیاهو مدعی شد که در صورت احیای قرارداد، تلاشهای معطوف به تولید بمب ایران را سفیدشویی خواهند داد.

نتانیاهو در گفتگو با نمایندگان «کنفرانس رؤسای سازمان های بزرگ یهودیان آمریکا» که روز هیئت ایشان در اسرائیل از کنست بازدید کرد، گفت «شما دارید [توانایی هسته ای] را چند سال عقب می اندازید، و همزمان به ایران مشروعیت بین المللی می بخشید که تسلیحات هسته ای تولید کند.»

«پیوند تسلیحات هسته ای و اسلام قهرآمیز بزرگترین خطری است که جهان با آن روبرو است. بزرگترین خطری است که ما [اسرائیل] با آن روبروئیم.»

نتانیاهو با اظهار این نکته که بی‌عملی در این خصوص باعث می شود دست دراز ایران تا پشت دروازهٔ ایالات متحده برسد، رهبران یهودی آمریکایی را با چالش ریطوریک خود از تصور پیامدهای موضوع درمانده کرد.

نتانیاهو پرسید «دوست دارید جهانی داشته باشید که در آن کشوری باشد با رژیم اسلامی قهرآمیز و آیت الله ها با تسلیحات هسته ای قادر باشند تا نیویورک و لس آنجلس برسند؟»

او با همان مهارت سخنوری معروف خود، علیه احتمال بازگشت به «برنامه جامع اقدام مشترک» ۲۰۱۵، که اکنون در وین تحت مذاکره است، و طبق گفتهٔ مقامات غربی ممکن است در روزهای آتی نهایی شود، داد سخن داد. ایالات متحده نسخهٔ پیشین قرارداد را هنگامی که ترامپ، رئیس جمهوری وقت کشور در ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، وانهاد.

نتانیاهو گفت با هر دو نمونهٔ قرارداد مخالف است زیرا به عقیدهٔ او برای ممانعت از دستیابی ایران به تواناییهای هسته ای تکافو نمی کنند.

نتانیاهو گفت «قراردادی که بدون تحریم های فلج کننده و تهدید معتبر نظامی به هیچ کجا نرسد، همانی است که من بارها و بارها به رئیس جمهور وقت، اوباما گفتم. گفتم فقط اگر ترکیب این دو را داشته باشید … وگرنه با توافقنامه ها نمی توانید جلو این رژیم های یاغی را بگیرید.»


تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین و رهبر اپوزیسیون، چپ، حین گفتگو با «ویلیام داروف» مدیر عامل «کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودیان ایالات متحده» در کنست، اورشلیم، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲.
(Yonatan Sindel/Flash90)(Yonatan Sindel/Flash90)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-urges-us-jews-to-fight-iran-deal-or-risk-nuke-threat-on-ny-la/

اطلاعات بیشتر در مورد