اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

نتانیاهو به ایران و لبنان پیشاپیش بازی-های جنگی در مرز لبنان از «خطوط قرمز» هشدار داد

روز سه-شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به ایران و دست-نشاندهٔ لبنانی-اش، حزب الله از «خطوط قرمز» اسرائیل در رابطه با اجتماع نیروهای شبه-نظامی و یا انباشت تسلیحات در شمال آن کشور هشدار داد،‌ و نیروهای دفاعی اسرائیل برای تمرینات توپخانه بر تپهٔ مورد مناقشه در مرز لبنان و سوریه آماده شدند.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، وسط، یوآو گالانت وزیر دفاع، ‌دومی از راست، حین بازدید از لشکر شمال ارتش در صفد، ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Amod Ben Gershom/GPO)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، وسط، یوآو گالانت وزیر دفاع، ‌دومی از راست، حین بازدید از لشکر شمال ارتش در صفد، ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Amod Ben Gershom/GPO)

«گالانت» وزیر دفاع اسرائیل سوگند یاد کرد تمام خطوط انتقال تسلیحات از سوریه به گروه تروریستی لبنان را «قطع» کند؛ روز چهارشنبه ‌ارتش ناحیهٔ مورد بحث را هدف شلیک توپخانه قرار خواهد داد.

روز سه-شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به ایران و دست-نشاندهٔ لبنانی-اش، حزب الله از «خطوط قرمز» اسرائیل در رابطه با اجتماع نیروهای شبه-نظامی و یا انباشت تسلیحات در شمال آن کشور هشدار داد،‌ و نیروهای دفاعی اسرائیل برای تمرینات توپخانه بر تپهٔ مورد مناقشه در مرز لبنان و سوریه آماده شدند.

روز سه-شنبه نتانیاهو، بهمراه یوآو گالانت وزیر دفاع از مقر لشکر شمال ارتش در شهر صفد بازدید کرد، و با وجود آرامش نسبی موجود در ناحیهٔ مرزی، طنینی مبارزه-جویانه به فضا بخشید.

نتانیاهو در سخنانی که متن مکتوب آن را دفتر او منتشر کرد، می-گوید «دشمن اصلی که در مقابل ما است، رژیم تروریست ایران و اقمار آن در سوریه و لبنان است.»

او گفت «ما به نبرد با تلاش-های ایران در راستای تولید زرادخانهٔ هسته-ای مصمم هستیم. ما به نبرد با هرگونه تلاش ایران برای استقرار خود در جبههٔ نظامی شمالی ما در سوریه مصمم هستیم. ما به نبرد با تمام تلاش-های حزب الله در نمایش تخاصم علیه ما از لبنان مصمم هستیم.»

صدراعظم اسرائيل که پس از یکسال در جایگاه اپوزیسیون بار دیگر به قدرت بازگشته، تهدید کرد که اسرائیل خاطرهٔ سیاست‌-های پیشین کشور را از حافظهٔ دشمنان خواهد زدود. در دوران دولت نفتالی بنت و یائیر لپید، اسرائيل عمدتاُ استراتژی حملهٔ هوایی در سوریه برای جلوگیری از استقرار ایران در آن کشور را پیش برد.

نتانیاهو افزود، «آنها که نیاز به یادآوری خطوط قرمز ما در این خصوص دارند، تحویل خواهند گرفت.»

گالانت نیز سوگند یاد کرد از استقرار نظامی ایران در سوریه جلوگیری کند، و «کانال-هایی که برای انتقال تسلیحات ایران به لبنان و حزب الله استفاده می-شد را قطع کند.»

گالانت افزود «آرامش جبههٔ شمال هدف مهمی است. به همین خاطر، در کنار حفظ آرامش، علیه هر گونه تلاش در آسیب زدن به شهروندان اسرائیل و سربازان نیروهای دفاعی با قدرت اقدام خواهیم کرد.»

نیروهای دفاعی اسرائیل به انجام صدها حملهٔ هوایی علیه گروه-های تحت حمایت ایران در سوریه اذعان کرده است. نیروهای دفاعی می-گوید همچنین محموله-های تسلیحاتی که گمان می-رفته به مقصد آن گروه-ها، بویژه حزب الله لبنان ارسال می-شود را بمباران کرده است.

مقامات ارتش در خصوص عملیات نیروهای دفاعی، اطلاعات امنیتی، چالش-های جبههٔ شمال، ازجمله سوریه و لبنان گزارش مبسوطی به سمع نتانیاهو، گالانت، و تزخی هنگبی، مشاور امنیت ملی رساندند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-warns-iran-hezbollah-of-red-lines-ahead-of-war-games-on-lebanon-border/

اطلاعات بیشتر در مورد