اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۲

جستجو

نتانیاهو به اعتراضات وقع ننهاد، گفت میلیون-ها رأی-دهنده خواهان اصلاحات قضایی شده-اند

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز یکشنبه تظاهرات اعتراضی ۸۰هزار نفری شب پیش علیه طرح تنش-زای دولت در بازسازی نظام قضایی را بی-اهمیت جلوه داد و به وزرای کابینه گفت انتخابات سراسری نمایش عظیم-تری از ارادهٔ عمومی ملت بود.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، وسط، در ریاست جلسهٔ هفتگی کابینه در مقر نخست  وزیری در اورشلیم، ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، وسط، در ریاست جلسهٔ هفتگی کابینه در مقر نخست وزیری در اورشلیم، ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

نخست وزیر مصّر است قصد مهار دادگاه-ها در کارزار انتخاباتی ائتلاف به وضوح تصریح شده بود، علیه «شعارهای تحریحک آمیز پیرامون جنگ داخلی و نابودی کشور» هشدار داد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز یکشنبه تظاهرات اعتراضی ۸۰هزار نفری شب پیش علیه طرح تنش-زای دولت در بازسازی نظام قضایی را بی-اهمیت جلوه داد و به وزرای کابینه گفت انتخابات سراسری نمایش عظیم-تری از ارادهٔ عمومی ملت بود.

تغییرات مجرای قانونی شامل تضعیف دیوان عالی خواهد بود تا نتواند قوانین و سیاست-هایی که به زعم دیوان عالی دادگستری با قانون اساسی در تناقض-اند را وتو کند، و کنترل پانل گزینش قضارت را به دولت می‌-سپارد.

منتقدان می-گویند بهمراه دیگر لوایح برنامه-ریزی شده، طرح اصلاحات با بهم-ریختن سازوکار نظارت بر توازن قوای سه-گانه، اعطای اختیارات بیش از حد به قوهٔ مجریه، بی-دفاع رها کردن اقلیت-ها، هویت دموکراتیک اسرائيل را مخدوش می-کند.

طبق بیانیهٔ دفتر وی، نتانیاهو با اشاره به انتخابات ۱ نوامبر گفت «دو ماه پیش تظاهرات عظیمی بر پا شد؛ مادر همهٔ تظاهرات. میلیون-ها نفر به خیابان ریختند تا در انتخابات رأی بدهند. یکی از موضوعات اصلی که جمعیت به آن رأی دادند اصلاحات نظام قضایی بود.»

نتانیاهو در جلسهٔ هفتگی کابینه در اورشلیم گفت «هر کس در راهپیمایی انتخابات ما در مراکز شهری، و در محلات حضور داشت، صدایی که از جمعیت برمی-خاست را شنید»، اما مثال مشخصی نیاورد.

نتانیاهو به وزرا گفت «میلیون-ها نفر به خیابان ریختند تا در انتخابات رأی بدهند. یکی از موضوعات اصلی که به آن رأی دادند، اصلاح نظام قضایی بود.»


تصویر: مردم اسرائیل در تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در تل آویو، ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Jack Guez/AFP)

نتانیاهو گفت «مسحور شعارهای تهییج-آمیز از جنگ داخلی و نابودی کشور » نشوید.

او افزود «باید این نکته را ذکر کنم که وقتی ما در اپوزیسیون بودیم، حتی هنگامیکه دولت تصمیماتی اتخاذ کرد که بشدت مورد مخالفت ما بود، فراخوان جنگ داخلی ندادیم و از نابودی کشور حرف نزدیم. من انتظار دارم اکنون رهبران اپوزیسیون هم بهمان روال عمل کنند.»

نتانیاهو پیش-بینی کرد که تغییرات مذکر «اعتماد عمومی به نظام قضایی را باز گرداند.»

هفتهٔ گذشته هنگامیکه بنی گانتز از قانونگذاران اپوزیسیون
نتانیاهو را متهم کرد که کشور را «به سمت جنگ داخلی می-برد»، و یائیر لپید رهبر اپوزیسیون، حامیان حزب «یش عتید» خود را فراخواند تا «برای حفظ وطن»‌به خیابان بیایند، شدت لحن ریطوریک اصلاحات و مقابله با آن بالا گرفت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-shrugs-off-protest-says-millions-of-voters-demanded-judicial-overhaul/

اطلاعات بیشتر در مورد