اسرائیل در جنگ؛ روز ۸۳

جستجو

نتانیاهو: بعد از جنگ، همه در مقابل کوتاهی-ها پاسخگو خواهند بود، «از جمله خود من»

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حین سخنرانی پیشا-جنگ، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳. (GPO/Screenshot)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حین سخنرانی پیشا-جنگ، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳. (GPO/Screenshot)

در نهایت، نخست وزیر در سخنرانی پیشاجنگ، مسؤولیت شرایط وخیمی که راه به تهاجم حماس گشود را به عهده نگرفت، قول داد اشغال نظامی زمینی به غزه بزودی انجام شود، گفت اسرائیل درگیر «جنگ برای حفظ موجودیت ما» است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز چهارشنبه گفت بخاطر کمکاری-هایی که زمینهٔ تهاجم خونین ۷ اکتبر حماس را فراهم «همه پاسخگو خواهند بود،» از جمله خودم، با این وجود، تا کنون از این مرحله پیش-تر نرفته و مسؤولیت عدم پیش-بینی حملهٔ ویرانگر را بعهده نگرفته است.

بااینحال، گفت ابتدا اسرائیل می-بایست در جنگی که با توصیف وی، «جنگ برای حفظ موجودیت ما» است، پیروز شود. نتانیاهو قول داد عملیات زمینی اشغال غزه برای از میان برداشتن حماس و سعی در بازگرداندن گروگان-ها به زودی انجام می-شود.

نتانیاهو در سخنرانی زندهٔ پیشاجنگ گفت «۷ اکتبر روزی سیاه در تاریخ کشور ما است. از جزئیات هرآنچه در مرز جنوبی و ناحیهٔ مجاور غزه رخ داد، سر در خواهیم آورد.»

وی افزود «این رسوایی، تمام و کمال بررسی خواهد شد. همه باید به این رسوایی پاسخ بدهند، از جمله خود من، اما همهٔ اینها پس از پایان جنگ محقق می-شود.»

نتانیاهو گفت در جایگاه نخست وزیر، «مسؤولیت حفظ آینده کشور به عهدهٔ من است. و در حال حاضر، وظیفهٔ من آن است که کشور اسرائیل و مردم را به پیروزی قاطع و کوبنده بر دشمنان-مان رهنمون باشم. اکنون زمان آن است که دست به دست هم بدهیم، در راه یک هدف: راست به سمت پیروزی… با اعتماد عمیق به حقانیت هدف-مان.»

گرچه در هفته-های اخیر شماری از مقامات ارشد اسرائیل گفته-اند مسؤولیت کوتاهی عظیمی را بعهده می-گیرند که زمینهٔ ورود هزاران تروریست حماس از مرز غزه، کشتار ۱۴۰۰ نفر که اکثریت غیرنظامی بودند، و اسارت دست کم ۲۲۴ نفر فراهم کرد، اما نتانیاهو تا کنون امتناع کرده است.

نخست وزیر همچنین از آغاز جنگ به سؤالات خبرنگاران پاسخ نداده، و با خبرگزاریهای محلی یا خارجی مصاحبه نکرده است.


تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳. (Kobi Gideon / GPO)

سپهبد خرزی حالیوی، رئیس ستاد نیروهای دفاعی و رانن بار رئیس شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل پیشاپیش مسؤولیت بعهده گرفتند، همچنین یوآو گالانت وزیر دفاع، و بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی که از وزرای دفاع نیز هست. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین، که از ژوئن ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ در ریاست دولت بود نیز گفته است مسؤولیت این فاجعه را به عهده دارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-following-war-everyone-will-have-to-answer-for-failures-including-me/

اطلاعات بیشتر در مورد