اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی مأموریت یافت و عهد کرد نخست وزیر «همهٔ شهروندان اسرائیل» باشد

بنیامین نتانیاهو رهبر «لیکود» روز یکشنبه از سوی رئیس جمهور اسرائیل مأموریت یافت ۳۷مین دولت اسرائیل را تشکیل دهد. این حکم در مدت زمانی کمتر از دو هفته از هنگامیکه متحدان راست مذهبی او موفق شدند بلوک اکثریت شامل ۶۴ نماینده از ۱۲۰ کرسی کنست را در انتخابات برنده شده و پس از ۱۹ ماه در موضع اپوزیسیون بار دیگر به قدرت برسند، صادر شد.

تصویر: روز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل، راست، در اقامتگاه ریاست جمهوری، اورشلیم، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب «لیکود» مأمور تشکیل دولت جدید اسرائیل کرد  (Olivier Fitoussi/Flash90)
تصویر: روز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل، راست، در اقامتگاه ریاست جمهوری، اورشلیم، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب «لیکود» مأمور تشکیل دولت جدید اسرائیل کرد (Olivier Fitoussi/Flash90)

به «سخنان معطوف به روز محشر که این پایان کار دولت است» اعتنا نکرد؛ رئیس جمهوری اسرائیل گفت از محاکمهٔ رهبر «لیکود» «غافل نیست»، اما توجه را به نتایج مسلم انتخابات و حمایت نمایندگان کنست از او جلب کرد.

بنیامین نتانیاهو رهبر «لیکود» روز یکشنبه از سوی رئیس جمهور اسرائیل مأموریت یافت ۳۷مین دولت اسرائیل را تشکیل دهد. این حکم در مدت زمانی کمتر از دو هفته از هنگامیکه متحدان راست مذهبی او موفق شدند بلوک اکثریت شامل ۶۴ نماینده از ۱۲۰ کرسی کنست را در انتخابات برنده شده و پس از ۱۹ ماه در موضع اپوزیسیون بار دیگر به قدرت برسند، صادر شد.

نتانیاهو پس از دریافت حکم تشکیل ششمین دولت تحت رهبری خود گفت «مردم تصمیمی صریح در حمایت از تشکیل دولتی به رهبری من گرفتند» و عهد کرد «دولتی باثبات و موفق، مسؤول و متعهد» تشکیل دهد که «بدون استثنا» در خدمت «تمام ساکنان اسرائیل» باشد. او از «روند دموکراتیک که ما بدرستی به آن مفتخریم، در کشور مستقل و دموکراتیک اسرائیل» تقدیر کرد.

نتانیاهو افزود «قصد من آن است که نخست وزیر همه باشم – همهٔ آنها که به من رأی دادند، و همهٔ آنها که به من رأی نداند. این در راستای آنچیزی است که بدان اعتقاد دارم، و آنچیزی که راهبر اعمال من است»؛ این عبارت مشابه عباراتی است که اندکی پس از اعلام نتایج اولیهٔ ۱ نوامبر که حاکی از پیروزی او بود، اظهار داشت.

نتانیاهو با ادامهٔ لحن مصالحه جوی پساانتخاباتی خود گفت تصمیم دارد «با همیاری با یکدیگر در افزایش عرصه های توافق» در داخل کشور اسرائیل بکوشد.

او گفت «توافق وسیعی بر سر این امر که اسرائیل کشور-ملت یهودیان است، موجود است»، اما ضرورت «حفظ حقوق فردی تک تک شهروندان» نیز مورد توافق است.

پیروزی معجزه آسای نتانیاهو که اکثریت تحت رهبری او از ۱۲۰کرسی کنست منحصرا از احزاب وفادار به «لیکود» می آید، از احتمال پایان فصل کنونی بی ثباتی سیاسی که سایه اش در پنج انتخابات پیشین از ۲۰۱۹ تا کنون بر سر اسرائیل افتاده بود، و در تشدید قطبی شدن فضای سیاسی کشور مؤثر بود، ابراز خشنودی کرد.

این یکشنبه هشتمین بار است که نتانیاهو، درازمدت ترین نخست وزیر اسرائيل، قانونا حکم اقدام به تشکیل دولت را از یک رئیس جمهور اسرائیل دریافت می دارد. تا کنون پنج بار موفق بوده و سه بار با شکست مواجه شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-tasked-with-forming-coalition-vows-to-be-pm-for-all-israels-citizens/

اطلاعات بیشتر در مورد