اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو

نتانیاهو، خزانه-داری، و مقامات دفاعی با بودجهٔ چند-سالهٔ دفاعی موافقت کردند

بنا به بیانیهٔ مشترک دفاتر ایشان، نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر دفاع، و فرمانده ارتش چهارشنبه شب بر سر بودجهٔ چندسالهٔ دفاعی به توافق رسیدند، اما در این بیانیه اشاره-ای به مبلغ دقیق بودجه نشده است.

تصویر: ردیف جلو، از چپ به راست، بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی؛ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر؛ یوآو گالانت وزیر دفاع؛ و خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی پس از جلسه پیرامون بودجهٔ دفاعی در دفتر نخست وزیر، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Courtesy)
تصویر: ردیف جلو، از چپ به راست، بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی؛ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر؛ یوآو گالانت وزیر دفاع؛ و خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی پس از جلسه پیرامون بودجهٔ دفاعی در دفتر نخست وزیر، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Courtesy)

۶۸ بیلیون شکیل که گزارش آن رفته، بنا است در بودجهٔ ملی آتی، که وزیر دارایی ظاهراً تهدید کرده اگر اختیارات کرانهٔ باختری به وی منتقل نشود وتو کند، قرار خواهد گرفت.

بنا به بیانیهٔ مشترک دفاتر ایشان، نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر دفاع، و فرمانده ارتش چهارشنبه شب بر سر بودجهٔ چندسالهٔ دفاعی به توافق رسیدند، اما در این بیانیه اشاره-ای به مبلغ دقیق بودجه نشده است.

در بیانیهٔ صبح پنجشنبه گفته شد در پی «فعالیت عمیق کارکنان مربوطه» موافقت حاصل شد. مبلغ بودجه در بودجهٔ سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ دولت که می-بایست تا ۲۸ مه، شش ماه پس از تحلیف دولت تصویب شود، لحاظ خواهد شد.

اخبار کانال ۱۲ بدون اشاره به منبع گفت مبلغ بودجه ۶۸ بیلیون شکیل (۱۸.۸ بیلیون دلار) خواهد بود.

در این گزارش گفته شد در حالیکه نهاد دفاعی خواهان ۷۰ بیلیون شکیل بودجه بوده است، وزارت دارایی خواهان بودجهٔ حدود ۵۹ بیلیون شکیل شد.

در بیانیهٔ مشترک گفته شد «طبق این توافق، برای موضوعات مربوط به خدمت اجباری، تقویت و تسلیح نیروهای دفاعی، نمونه-ای از خدمت سربازی اشتغالی، حقوق و بازنشستگی کارکنان اشتغالی مقرراتی تدارک دیده شد.»

اخبار کانال ۱۲ گزارش کرد که جوانب مربوطه بر سر موضوع حقوق بازنشستگی ارتش به توافق رسیدند.

اگر بودجهٔ فوق به تصویب برسد، اولین بودجهٔ چندسالهٔ دفاعی از ۲۰۱۵ به اینسو است که تصویب می-شود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفت «این دستاوردی مهم برای امنیت اسرائیل و اقتصاد اسرائیل است، و طرح چندساله نیروهای دفاعی را استحکام خواهد بخشید و ثبات و تقویت نیروهای دفاعی را تضمین خواهد کرد.»

بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی، که وزیر پایهٔ دو وزارت دفاع نیز هست، و بنا به گزارش، تهدید کرده است که اگر اختیار واحد ناظر بر امور غیرنظامی کرانهٔ باختری وزارت دفاع به او منتقل نشود، بودجه را وتو خواهد کرد، از توافق فوق استقبال کردند.

اسموتریچ گفت «طرح چندساله برای نیروهای دفاعی، وزارت دفاع و کشور اسرائیل خبری خوش است. به یاری خدا، این طرح به نیروهای دفاعی امکان خواهد داد انعطاف و اقتدار کشور اسرائیل را حفظ نماید، و برای چالش-های گوناگون امنیتی آماده شود.»


تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر نخست وزیر در اورشلیم، ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد