می گویند ریولین قسم خورده قانون ملت-دولت را به عربی امضا کند
جستجو

می گویند ریولین قسم خورده قانون ملت-دولت را به عربی امضا کند

کنشگر بدوی گفت رئیس جمهور، که مخالف قانونی است که زبان عربی را از اهمیت انداخته، به وی گفته است یک حرکت اعتراضی خواهد نمود؛ دفتر ریاست جمهوری از اظهار نظر خودداری کرد.

توضیح تصویر: پرزیدنت روئن ریولین ظاهرا گفته است در حرکتی اعتراضی علیه قانون ملت-دولت که اخیرا تصویب شده و طبق آن زبان عربی دیگر از زبان های رسمی اسرائیل به شمار نمی آید، آن را به عربی امضا خواهد کرد
توضیح تصویر: پرزیدنت روئن ریولین ظاهرا گفته است در حرکتی اعتراضی علیه قانون ملت-دولت که اخیرا تصویب شده و طبق آن زبان عربی دیگر از زبان های رسمی اسرائیل به شمار نمی آید، آن را به عربی امضا خواهد کرد

کنشگر بدوی گفت رئیس جمهور، که مخالف قانونی است که زبان عربی را از اهمیت انداخته، به وی گفته است یک حرکت اعتراضی خواهد نمود؛ دفتر ریاست جمهوری از اظهار نظر خودداری کرد.

وعده وی در میان اعتراضات گسترده علیه این قانون، که کشور را به عنوان ملت-دولت قوم یهود تقدیس نموده، و زبان عربی را از موقعیت «ویژه» زبان رسمی به زیر کشیده، اما همزمان به طرز ابهام انگیزی پیش بینی نمود که «این ماده، به موقعیت زبان عربی که پیش از تصویب این قانون موجود بوده، آسیب نخواهد رساند».

دکتر تابت ابو راس از بنیاد مالی ابراهیم که حامی همزیستی یهودیان و بدویان است، روز دوشنبه مدعی شد که ریولین این سخنان را در حاشیه کنفرانسی در روستای بدوی کوسیف، که برای ارتقای نرخ اشتغال در میان جوامع عرب برگزار شد، ابراز داشته است.

در طول کنفرانس، ابو راس شخصا از ریولین خواست علیه این قانون سخن بگوید و افزود این قانون روحیه جوامع عربی کشور را «تضعیف» کرده است.

ابو راس می گوید در پایان کنفرانس، رئیس جمهور به وی گفه است «من قادر نیستم از امضای قرارداد امتناع کنم، زیرا در آن صورت ناچار به استعفا خواهم بود. اما اگر امضا کنم — آن را به عربی امضا خواهم کرد».
یک سخنگوی ریولین روز سه شنبه درخواست تایمز اسرائیل به تایید خبر و یا اظهار نظر در مورد آن را رد کرد.


توضیح تصویر: پرزیدنت روئن ریولین، چپ، در ملاقات با رهبران جامعه دروز در اقامتگاه خود در اورشلیم، 29 ژوئن 2018.
(Mark Neiman/ GPO)

روز یکشنبه، ریولین با سران شوراهای منطقه ای دروز دیدن کرد و آنها نیز این قانون را محکوم نمودند. وی به آنها گفت که «بنیان و اساس این کشور بر مشارکت ما استوار است».

وی افزود «من نظر خود را در هنگام مذاکرات مربوطه در کنست اعلام کردم». «شک ندارم که شما در مقابل قانون برابرید، و ما می بایست تضمین کنیم که این برابری را احساس می کنید».

قانون ملت-دولت – که برای اولین بار اسرائیل را در جایگاه «میهن قوم یهود» قرار داده، و می گوید «حق شناسایی کشور اسرائیل به عنوان وطن، تنها از آن قوم یهود است» انتقادات گسترده ای در میان اقلیت های اسرائیل، جامعه بین المللی، و جوامع یهودی خارج از اسرائیل انگیخته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/rivlin-said-to-vow-he-will-sign-nation-state-law-in-arabic/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله