میلیونر اسرائیلی بدوی متهم به جاسوسی برای ایران شد
جستجو

میلیونر اسرائیلی بدوی متهم به جاسوسی برای ایران شد

پس از رفع محرمانگی پرونده، شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل گفت یک میلیونر بدوی اسرائیلی که مدت کوتاهی با وزیر دفاع پیشین، «موشه یعلون» نامزد نمایندگی کنست بود، روز دوشنبه به انتقال اطلاعات به مأموران اطلاعاتی ایران از طریق یک رابط در لبنان متهم شد.

تصویر: یعقوب ابوالقیان در مه ۲۰۲۱، مصاحبه تلویزیونی. (Channel 12 screesnot)
تصویر: یعقوب ابوالقیان در مه ۲۰۲۱، مصاحبه تلویزیونی. (Channel 12 screesnot)

«یعقوب ابوالقیان» تاجر که مدتی کوتاه نامزد عضویت در کنست از حزب جناح راست «تلم» بود، متهم شد از طریق رابطی در لبنان به اطلاعات ایران خبر منتقل می کرده است.

پس از رفع محرمانگی پرونده، شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل گفت یک میلیونر بدوی اسرائیلی که مدت کوتاهی با وزیر دفاع پیشین، «موشه یعلون» نامزد نمایندگی کنست بود، روز دوشنبه به انتقال اطلاعات به مأموران اطلاعاتی ایران از طریق یک رابط در لبنان متهم شد.

یعقوب ابولقیان، سیاستمدار پیشین و از مالکان بزرگ شرکت ساختمانی که ساکن شهر «هورا»ی بدوی در شمال ناحیه نگیف است، در دادگاه ناحیهٔ جنوبی بئرشبا تفهیم اتهام شد و جرم او ارتباط با مأمور خارجی و انتقال اطلاعات به دشمن است.

او مظنون به ارتباط ممنوعه با مردی لبنانی عراقی، و از طریق او، ارتباط با چهرهٔ اطلاعاتی ایرانی است و طبق اظهار شاباک متهم است که اطلاعات محرمانه را به این فرد منتقل می کرده است. بنا به اخبار کانال ۱۲، ابوالقیان اطلاعاتی «بی ارزش» به ایرانیان منتقل می کرده، از جمله جزئیات تحرکات «بنی گانتز»، که امروز وزیر دفاع اسرائیل، و در دسترس عموم بوده است.

در سال ۲۰۱۹، «یعلون» ابوالقیان را در لیست حزب خود، «تلم» برای انتخابات آن سال قرار داد. او هرگز رسماً ثبت نام نکرد و به این ترتیب، پس از ادغام «تلم» با دو حزب دیگر برای تشکیل «آبی و سفید»، به عضویت کنست در نیامد.

ابوالقیان بتاریخ ۱۰ ماه ژوئن دستگیر شد و هفته ها بدون امکان تماس با وکلای خود در بازداشت ماند.

طبق اظهار شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل در طول تحقیقات به این نتیجه رسید که ابوالقیان مدتی طولانی با «حیدر المشهدانی»، که رابط او با چهره های اطلاعاتی ایرانی بوده، رابطه داشته است.


تصویر: عکس ویدئویی از یعقوب ابوالقیان که به علت انتقال اطلاعات به ایران به ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شده، در دادگاه ناحیه بئرشبا دیده می شود؛ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱. (Twitter)

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل گفت «در روند این ارتباط، ابوالقیان اطلاعات بروز شده ای از وقایع اسرائیل ارائه می کرده است،».

مقامات گفتند از ابوالقیان دعوت شده بوده که با دیگر چهره هایی که با «المشهدانی» کار می کرده اند، ملاقات کند و او با آنکه می دانسته ملیت آنها ایرانی است، قبول کرده است. بنا به اظهار شاباک، متهم بر لزوم برقراری مخفیانه این ملاقاتها تأکید کرده است. چنین ملاقات هایی در نهایت به وقوع نپویسته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bedouin-israeli-millionaire-charged-with-spying-for-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله