اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۴

جستجو

میلئی رئیس جمهوری آرژانتین در بازدید از کیبوتص ویران انعکاسی از هولوکاست دید

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل و خاویر میلئی رئیس جمهوری آرژانتین حین بازدید از کیبوتص نیر اوز، ۸ فوریه ۲۰۲۴. (Maayan Toaf/GPO)
تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل و خاویر میلئی رئیس جمهوری آرژانتین حین بازدید از کیبوتص نیر اوز، ۸ فوریه ۲۰۲۴. (Maayan Toaf/GPO)

رئیس جمهوری آرژانتین، در معیت هرتزوگ از نیر اوز، کیبوتصی که تا پیش از ۷ اکتبر محل زندگی دهها مهاجر آرژانتینی بود، دیدن کرد؛ یک چهارم ساکنان کیبوتص در تهاجم حماس کشته یا ربوده شدند.

خاویر میلئی رئیس جمهوری آرژانتین و ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه از کیبوتص نیر اوز در مرز غزه دیدن کردند. میلئی رخداد ۷ اکتبر را به «نازیسم قرن بیست و یکم»‌ تشبیه کرد.

تا پیش از حملهٔ تروریستی بیرحمانهٔ حماس بسیاری از مهاجران آرژانتینی و زادگان ایشان در کیبوتص نیر اوز مقیم بوده و زادورود داشتند، از جمله یائیر هورن، که از خانهٔ‌ خویش، بهمراه برادرش ایتان، ربوده شد و هر دو هنوز در غزه گروگان حماس-اند.

شیری و یاردن بیباس و دو پسرشان آریل ۴ ساله و کفیر که آن زمان ۹ ماهه بود نیز در میان ربوده-شدگان آرژانتینی این کیبوتص اند و همه هنوز در اسارت-اند.

یک چهارم ساکنان نیر اوز در ۷ اکتبر کشته و یا ربوده شدند.

میلئی با تأکید بر حمایت آرژانتین از اسرائیل و حق اسرائیل به دفاع از خود، روشهایی که حماس علیه غیرنظامیان اسرائیلی بکار برده را به آنچه در هولوکاست علیه یهودیان بکار رفت، شبیه کرد.

رهبر آرژانتین گفت «بی-تفاوتی جهان آزاد بود که وقوع هولوکاست نازیها را ممکن کرد.»‌ «و چنانکه پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ گفت، جهان آزاد نمی-تواند در این مورد، که ما شواهد روشن از تروریسم و یهودی-ستیزی را در آن می-بینیم و آنچه رخ داده، که به زعم من، نازیسم قرن بیست و یکم است، بی-تفاوت باقی بماند.»

دو رهبر، بهمراه اوفیلیا رویتمن، تبعهٔ آرژانتین که در ۷ اکتبر از خانهٔ‌ خود در کیبوتص نیر اوز ربوده و سپس در ۲۸ نوامبر، در متارکهٔ یکهفته-ای آتش-بس آزاد شد، از چندین خانه که در آتش سوخته بود دیدن کردند. ساکنان خانه-ها که برخی آرژانتینی بودند، در آن روز کشته و یا ربوده شدند.

هرتزوگ در بازدید از کیبوتص ویران، به میلئی گفت «ما اینجا را از نو می-سازیم.» «ساکنان را دوباره باز می-گردانیم. از مردم اسرائیل محافظت خواهیم کرد و امیدواریم آینده-ای متفاوت برای خو و همسایگان-مان ایجاد کنیم.»

ایندو با پدرومادر دیوید کونیو، یک آرژانتینی که بهمراه زن و دو دختر دوقلوی سه-ساله-اش ربوده شد، دیدن کردند. او خود هنوز در اسارت است اما همسر و دخترانش در ماه نوامبر آزاد شدند.

میلئی گفت «وقتی تصاویر را دیدیم، وحشت کردیم. اما تماشای آنچه رخ داده، از نزدیک و به چشم خود، تجربه-ای بسیار شدیدتر و وحشتناکتر است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/argentinas-milei-denounces-echoes-of-holocaust-on-visit-to-shattered-kibbutz/

اطلاعات بیشتر در مورد