اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

میدانی در اورشلیم به نام دیپلمات ژاپنی که جان هزاران یهودی را نجات داد، نامگذاری شد

شهر اورشلیم روز دوشنبه میدانی در محلهٔ «کیریات یاول» را در گرامیداشت «شینو سوگیهارا»، دیپلمات ژاپنی بنام او کرد. سوگیهارا، در مقام سرکنسول ژاپن در شهر «کاونو» [ کاناس فعلی]، لتونی، در ۱۹۴۰، با نقض سیاست ژاپن، بیش از ۲۰۰۰ ویزا برای افراد و خانواده های یهودی صادر نمود.

«شیونی سوگیهارا» سرکنسول ژاپن در «کاناس»، با نقض سیاست ژاپن بیش از ۲۰۰۰ ویزا صادر کرد؛ پسر او «نبوکی»  که پس از دریافت خبر از طریق «تایمز اسرائیل» ویزای خود را گرفت، در مراسم سخنرانی کرد
«شیونی سوگیهارا» سرکنسول ژاپن در «کاناس»، با نقض سیاست ژاپن بیش از ۲۰۰۰ ویزا صادر کرد؛ پسر او «نبوکی» که پس از دریافت خبر از طریق «تایمز اسرائیل» ویزای خود را گرفت، در مراسم سخنرانی کرد

«شیونی سوگیهارا» سرکنسول ژاپن در «کاناس»، با نقض سیاست ژاپن بیش از ۲۰۰۰ ویزا صادر کرد؛ پسر او «نبوکی» که پس از دریافت خبر از طریق «تایمز اسرائیل» ویزای خود را گرفت، در مراسم سخنرانی کرد.

شهر اورشلیم روز دوشنبه میدانی در محلهٔ «کیریات یاول» را در گرامیداشت «شینو سوگیهارا»، دیپلمات ژاپنی بنام او کرد. سوگیهارا، در مقام سرکنسول ژاپن در شهر «کاونو» [ کاناس فعلی]، لتونی، در ۱۹۴۰، با نقض سیاست ژاپن، بیش از ۲۰۰۰ ویزا برای افراد و خانواده های یهودی صادر نمود.

تقریباً تمام این ویزاها بنام کسانی صادر شد که که پیش از اشغال لهستان توسط ارتش آلمان، به لتونی که هنوز کشور مستقل بود، گریخته بودند. گمان می رود حدود ۱۰۰۰۰ یهودی به کمک این ویزاها، و مکانیسم پیچیده ای از همیاری دیگر کنسول‌ ها، شرکت ها، و اشخاص از اروپای درگیر جنگ جهانی دوم نجات یافته و از طریق اتحاد جماهیر شوروی به ژاپن فرار کردند.

در میان گیرندگان ویزا کسانی مانند معلمان، و کل دانش آموزان «میر یشیوا» بودند که امروز در محلهٔ بیت یسرائل اورشلیم رونق فراوان یافته است.

در سال ۱۹۸۴، اقدامات خیرخواهانهٔ سوگیهارا در اسرائیل تقدیر شد، و در نهایت پس از مرگ وی، در سال ۲۰۰۰ در ژاپن به او عنوان «صالحان در میان امت ها» اعطا شد.

پسر ۷۲ سالهٔ شینو، «نبوکی سوگیهارا» که در بلژیک می زید، پس از گزارش «تایمز اسرائیل» که خبر از عدم صدور ویزای او بعلت کمبود مدارک مرتبط با کوئید، موفق شد در آخرین لحظه ویزای خود را دریافت کند و با حضور در اورشلیم، در مراسم سخنرانی کند.

نبوکی، که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰، در پی معروفیت نهایی قهرمانی پدرش برای تدریس در دانشگاه عبری دعوت شده بود، گفت آن سال‌ها در محله ای نزدیک به همین میدان سکونت داشته، و اکنون آنجا به طرزی باورنکردنی پیشرفت کرده و متحول شده است: «منظره بسیار متفاوت است، درختان بسیار بزرگتر شده اند، مردم رشد کرده اند، بازمانده ها صاحب فرزند و نوه شده اند.»

او گفت پدرش «هرگز تصور نمی کرد» شماری به این بزرگی از دریافت کنندگان ویزاهایی که صادر کرده بود، زنده بمانند؛ اکنون، با تخمین نبوکی، از کسانی که جان بدر بردند، چندصدهزار نوه و نتیجه‌ باقی مانده است.


تصویر: شینو سوگیهارا، کاناس، لتونی، ۱۹۴۰. (USHMM, courtesy of Hiroki Sugihara)

نبوکی تعریف کرد هنگامیکه از پدر خود پرسید چرا چنین کاری برای یهودیان کرده، شینو شرح داد که دلش برای مردمی که بیرون بنای کنسولگری ژاپن در کاونو جمع شده بودند، و «هیچ جایی نداشتند بروند، هیچ خانه ای، هیچ سرپناهی نداشتند، سوخته.» «دوست نداشت بگوید «نجات دادم». می گفت، «من همان کاری که باید را کردم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/jerusalem-dedicates-square-to-japanese-diplomat-who-saved-thousands-of-jews/

اطلاعات بیشتر در مورد