اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

میا ساخم، گروگان آزاد-شده گفت «از جهنم برگشتم. در غزه شهروند بیگناه وجود ندارد.»

تصویر: میا ساخم، گروگان آزاد-شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳ با کانال ۱۳ از دوران اسارت خود در غزه می-گوید. 
(Screenshot, Channel 13, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: میا ساخم، گروگان آزاد-شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳ با کانال ۱۳ از دوران اسارت خود در غزه می-گوید. (Screenshot, Channel 13, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

میا ساخم فرانسوی-اسرائیلی گفت به او گفته شده بود در ویدئوها چه چیزهایی بگوید؛ خانواده-ای که او را نگه داشته بود، با او بازی روانی می-کرد، غذا به او نمی-دادند، مسخره-اش می-کردند؛ مردی که جراحت بازویش را عمل کرد به او گفت زنده به خانه-ات بازنخواهی گشت».

میام ساخم ۲۱ ساله، گروگان آزاد-شده، در دو مصاحبهٔ تلویزیونی که هر دو غروب جمعه پخش شدند، دورهٔ اسارت خود در نوار غزه را «جنهم» توصیف کرد.

ساخم در ۷ اکتبر از فستیوال موسیقی سوپر نوآ گروگان گرفته شده بود، و بازویش تیر خورده بود. در آن روز هزاران تروریست به سرکردگی حماس به جنوب اسرائیل ریختند، بیش از ۱۲۰۰ نفر را کشتند و حدود ۲۴۰ نفر را ربوده و به غزه بردند. حدود ۳۶۰ نفر از جمعیتی که در فستیوال موسیقی شرکت کرده بودند در هجوم تروریستها به فستیوال کشته شدند و ۳۶ نفر گروگان گرفته شدند.

او در ۳۰ نوامبر، پس از ۵۴ روز اسارت آزاد شد و به آغوش خانواده و عزیزان خود بازگشت و اکنون برای جراحت بازوی خود تحت جراحی-های گسترده و توانبخشی است.

خانواده-اش می-گوید از آن هنگام، بر اثر فاجعه و بی-خوابی در طول هشت هفته-ای که در غزه گروگان بود، دچار صرع شده است.

ساخم برای اولین بار سخنان جامعی از تجربهٔ خود را با هر دو کانال اخبار ۱۲ و ۱۳ در میان گذاشت، و از دقایق اولی که گروگان گرفته تعریف کرد، از سختی-ها و شکنجهٔ روانی که در طول اسارت تحمل کرد، و از تجربهٔ بازگشت به خانه گفت.

ساخم در گفتگو با اخبار کانال ۱۳ گفت «برایم مهم است که از واقعیت وضعیت مردمی که در غزه زندگی می-کنند، و آنچه بر سر من رفت، بگویم.» او گفت «من جهنم را از سر گذراندم. همهٔ کسانی که آنجایند، تروریست-اند… آنجا شهروند بیگناه وجود ندارد، حتی یکی.» «[شهروندان بیگناه» وجود ندارند.»

ساخم از اولین دقایقی که در هجوم ۷ اکتبر ربوده شد، تعریف کرد. گفت وقتی راکت-باران آغاز شد، او و دوستش فرار کردند و توی اتوموبیل او نشستند. گفت در حال رانندگی بود که دوستش فریاد کشید «دارند تیراندازی می-کنند.» «گاز دادم و از آنها سبقت گرفتم اما به تایرهای ماشین شلیک کردند و ماشین ایستاد.»

در گفتگو با کانال ۱۲ گفت سپس، کامیونی پر از تروریستهای مسلح از کنار ما گذشت، «و یکی از اعضای حماس من را نگاه کرد، و خیلی راحت، از فاصلهٔ خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک به بازوی من شلیک کرد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/freed-hostage-mia-schem-i-experienced-hell-everyone-in-gaza-is-a-terrorist/

اطلاعات بیشتر در مورد