موزه دوبی، مرکز میراث فرهنگی اورشلیم، قرارداد شراکت «مردم با مردم» امضا کردند
جستجو

موزه دوبی، مرکز میراث فرهنگی اورشلیم، قرارداد شراکت «مردم با مردم» امضا کردند

یک مرکز تازه اسرائیلی که بدنبال معرفی تاریخ یهودیت در جهان اسلام است، موافقت کرد با پروژه موزه امارات در شناسایی تاریخ مشترک یهودیان و عرب ها وارد مکاری شود.

تصویر: نمایندگانی از مرکز میراث فرهنگی یهودیان خاورمیانه و آفریقای شمالی، واقع در اورشلیم، و موزه تقاطع تمدن ها در دوبی، پس از امضای تفاهمنامهٔ همکاری، ۶ دسامبر ۲۰۲۰. (courtesy Heritage Center)
تصویر: نمایندگانی از مرکز میراث فرهنگی یهودیان خاورمیانه و آفریقای شمالی، واقع در اورشلیم، و موزه تقاطع تمدن ها در دوبی، پس از امضای تفاهمنامهٔ همکاری، ۶ دسامبر ۲۰۲۰. (courtesy Heritage Center)

«موزه تقاطع تمدن ها» و «مرکز میراث فرهنگی یهودیت خاورمیانه و آفریقای شمالی» موافقت کردند «تأثیرات مثبت تاریخی روابط میان یهودیان و عرب ها برجسته نمایند».

یک مرکز تازه اسرائیلی که بدنبال معرفی تاریخ یهودیت در جهان اسلام است، موافقت کرد با پروژه موزه امارات در شناسایی تاریخ مشترک یهودیان و عرب ها وارد مکاری شود.

روز یکشنبه، یک تفاهمنامه نیز میان مدیران موزه تقاطع تمدن ها دوبی و مرکز تازه-تأسیس میراث فرهنگی یهودیت در خاورمیانه و آفریقای شمالی، واقع در اورشلیم، به امضا رسید.

بنا به سند مزبور، دو مرکز فوق بدنبال «جلب توجه به روابط مثبت تاریخی میان یهودیان و عرب ها به منظور درک بهتر فرهنگ دیگری، و تقویت و تأکید بر سهم هر دو مردم در پیشرفت تاریخ بشریت» و همکاری در پروژه هایی برای خلق تفاهم بیشتر میان دو ملت است.

در این سند، دو مرکز همچنین تصریح کرده اند که می بایست «درباره آنچه یهودیان و عرب ها را بهم پیوند می دهد، بیش از آنکه میان ایشان فاصله ایجاد کند، آموزش دهند». همچنین در این سند، از اورشلیم به عنوان شهر مقدس یهودیان، مسلمانان، و مسیحیان یاد شده است.

طبق اطلاعیه مطبوعاتی مرکز میراث فرهنگی، هر دو مرکز متعهدند که بدل به مرکزیتی برای «همکاری و مشارکت مردم با مردم» بشوند. «نکته مهم آنکه دو مرکز از تلاش به حفظ و ابقای اماکن تاریخی و باستانی که برای یهودیان و عرب در خاورمیانه و آفریقای شمالی اهمیت دارد، حمایت خواهند کرد».

مراسم غروب یکشنبه به مناسبت آغاز این همکاری، با حمایت «انستیتوی بین المللی رواداری»، که یک سازمان شبه-دولتی است و از سوی سلطان محمد بن رشید آل مختوم، حاکم دوبی تأسیس شده، برگزار شد.

«فلور حسن-نحوم»، معاون شهرداری اورشلیم، که در پیشبرد روابط میان اسرائیل و امارات متحد عربی بسیار فعال بوده، گفت «در این مراسم، شاهد رویداد تاریخ هستیم و اکنون همراه هم، در شب حانوکا، می توانیم روشنایی را به تمام منطقه بیاوریم. هیچ راهی بهتر از این برای بازتاب تاریخ و فرهنگ مشترک، و بزرگداشت آن نیست».

«احمد عبید المنصوری»، بنیانگزار موزه تقاطع تمدن ها، این مراسم را «نقطه عطفی در روابط عرب ها و یهودیان» خواند.

توافق عادی سازی روابط امارات و اسرائيل که ۱۵ سپتامبر امضا شد، راه را برای روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور هموار کرد،» و اکنون به عهده ما مردم هر دو کشور است که قرارداد صلح را از طریق ارتباط، تعامل، پیشبرد صلح و رواداری در منطقه در روابط مردم با مردم، به پیامدی ملموس ترجمه کنیم.

در پانل گفتگوی عصر یکشنبه، «اشلی پری»، از مرکز میراث فرهنگی، بر اهمیت بزرگداشت جوامع موفق یهودی که زمانی در سراسر جهان اسلام زندگی می کردند، تأکید کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله