موزه ایالات متحده: حمایت ایران از مسابقه کاریکاتور هولوکاست واقعیت دارد
جستجو

موزه ایالات متحده: حمایت ایران از مسابقه کاریکاتور هولوکاست واقعیت دارد

موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده، ادعای وزیر خارجه ایران، که گفته دولت هیچ ارتباطی با مسابقه کارتون هولوکاست ندارد را به چالش کشید.

یکی از طرحهای ارسال شده به مسابقه کارتون انکار هولوکاست با حمایت مالی ایران
یکی از طرحهای ارسال شده به مسابقه کارتون انکار هولوکاست با حمایت مالی ایران

موزه آمریکا، ادعای وزیر امور خارجه ایران را رد کرد که گفته است نهادهای دولتی این مسابقه را تایید نمی کنند.

موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده، ادعای وزیر امور خارجه ایران، که گفته است مقامات حکومت ایران هیچ ارتباطی با مسابقه کارتون هولوکاست ندارند را به چالش کشیده است.

موزه در بیانیه روز جمعه خود گفت «سازمان های مربوط به این مسابقه، از حمایت مالی و معنوی عوامل حکومتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری تهران، و وزارت ارشاد اسلامی برخوردارند».

موزه گفت «مسابقه های قبلی در ۲۰۰۶ و ۲۰۱۵ برگزار شد که تایید و حمایت مقامات و نهادهای حکومتی را با خود داشت. گزارش هایی در نشریات ایرانی وجود دارد مبنی بر این که وزرات فرهنگ بر حمایت خود از مسابقه آتی تاکید کرده است».

محمد جواد ظریف هفته گذشته به نیویورکر گفت که حکومت اش «از هیچ جشنواره کارتون با ماهیتی که شما از آن حرف می زنید، حمایت نکرده و یا آن را سازمان دهی نکرده است».
وی گفت این جشنواره را یک سازمان غیرحکومتی ترتیب داده «که در کنترل حکومت ایران نیست».

ظریف سازمان دهندگان جشنواره کارتون، و نیز تقاضای کارتون هایی با مضمون انکار هولوکاست، یا زیر سؤال بردن اهمیت هولوکاست را به عملکرد کو کلاکس کلان مشابه دانست.

وقتی از ظریف پرسیده شد چرا حکومت به چنین جشنواره ای اجازه برگزاری می دهد، گفت «چرا ایالات متحده کو کلاکس کلان دارد؟ آیا حکومت ایالات متحده مسؤول وجود سازمان های نفرت ورز نژادی در ایالات متحده است؟»

ظریف گفت نقش حکومت در این مورد، محدود به صدور ویزا برای مدعوین است.

وی گفت «ما مراقب هستیم که کسانی که نفرت و خشونت نژادی تبلیغ می کنند دعوت نشوند». وی همچنین گفت که حسن روحانی، و خود وی، که در گذشته هر دو تعطیلات یهودی را تبریک گفته اند، در این جشنواره شرکت نخواهند کرد.
موزه هولوکاست در بیانیه اش آورده که موزه «رهبران جهان را تشویق می کند حکومت ایران را در قبال وعده وزیر امور خارجه ظریف مسؤول دانسته، و از صدور ویزا به برخی شرکت کنندگان مسابقه سر باز زند، همچنین، نه وی و نه حسن روحانی رئیس جمهور در این مسابقه حضور نیابند».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله