اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

منورهٔ‌ عکس سمبلیک با پرچم نازی در مراسم حنوکای برلین افروخته می شود

روز دوشنبه، منورهٔ حنوکا در عکس مشهوری از ۱۹۳۱ که شاهد مقاومت یهودیان آلمان علیه نازی هایی که دارند قدرت را قبضه می کنند، در مراسمی که نزدیک به ۹۰ سال پس از فرار صاحبانش از آلمان به فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا برگزار می شود، روشن خواهد شد.

تصویر: عکسی سمبلیکی که «راشل پوسنر»، همسر خاخام وقت کیل، «آکیوا پوسنر»، از منورهٔ حانوکا و پرچم نازی ها در آنسوی خیابان گرفت. (Courtesy)
تصویر: عکسی سمبلیکی که «راشل پوسنر»، همسر خاخام وقت کیل، «آکیوا پوسنر»، از منورهٔ حانوکا و پرچم نازی ها در آنسوی خیابان گرفت. (Courtesy)

۹۰سال پس از فرار خانواده از نسل کشی قریب الوقوع، در دومین شب عید حنوکا مراسم شمع افروزی با حضور نواده های عکاس این عکس و رئیس جمهوری آلمان برگزار خواهد شد.

روز دوشنبه، منورهٔ حنوکا در عکس مشهوری از ۱۹۳۱ که شاهد مقاومت یهودیان آلمان علیه نازی هایی که دارند قدرت را قبضه می کنند، در مراسمی که نزدیک به ۹۰ سال پس از فرار صاحبانش از آلمان به فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا برگزار می شود، روشن خواهد شد.

در این عکس که عکاس آن راشل پوسنر، همسر خاخام آکیوا پوسنر است، شمعدان معروف دیده می شود که لبهٔ پنجرهٔ خانه آنها در کیل گذاشته شده و روبروی آن آنسوی خیابان ساختمانی است که بر آن پرچم نازی ها آویخته است.

این منوره که نوادگان خاخام پوسنر و همسرش از خانهٔ ابدی اش در موزهٔ یاد واشم اورشلیم به امانت گرفته اند، در غروب دومین شب عید حنوکا در برلین، در حضور ایشان و «فرانک-والتر اشتاینمیر» افروخته می شود.

منوره پیش از آنکه به سفر برلین برود، سه روز در نمایشگاهی از تاریخچهٔ زندگی یهودیان شهر و اول از همه داستان خانوادهٔ پوسنر در موزهٔ شهرداری شهر کیل به نمایش گذاشته شد.

عکس اصلی و دوربینی که عکس با آن گرفته شد نیز در همین نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

راشل در پشت این سمبلیک به آلمانی نوشت:

حنوکای ۵۶۹۲
چنین می گوید پرچم، «مرگ بر یهودا»
چنین پاسخ می دهد روشنایی، «زندهٔ جاویدان است یهودا،»

خاخام پوسنر که از ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۳ خاخام شهر کیل بود، از منتقدان موج احساسات یهودی ستیزانه در شهر بود و یهودیان را ترغیب به فرار از آلمان کرد.

خانوادهٔ پوسنر، خود نیز در ۱۹۳۳ با سه فرزند خود گریختند و در ۱۹۳۴ به فلسطین رسیدند.

این عکس ابتدا زمانی شهرت یافت که راشل به درخواست موزهٔ کیل در ۱۹۷۴ که از همه دعوت کرده یادگارهایی از خاطرات زندگی روزمرهٔ یهودیان در شهر را در اختیار نمایشگاه بگذارند، پاسخ مثبت داد.

یهودا، یکی از نوه های خانوادهٔ پوسنر در گفتگو با روزنامهٔ گاردین گفت «راشل برای آنها ۱۷ تا از عکس هایی که خود از زندگی روزمرهٔ یهودیان گرفته بود را فرستاد». «عکس پنجره یکی از آنها بود، اما این عکس بیشترین تأثیر را روی مردم گذاشت.»

یهودا گفت، و سپس عکس «سفر خود را آغاز کرد»، و مطبوعات سراسر جهان ظاهر شد و تبدیل به سمبل مقاومت در مقابل نازی شد.

تحریریهٔ تایمز اسرائیل در تهیهٔ این گزارش سهیم است.

اطلاعات بیشتر در مورد