اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

منجمد در زمان: مدفنگاه غار ۳۳۰۰ ساله از دوران رامسس دوم در ناحیهٔ محبوب ساحلی کشف شد

این غار هنگامی کشف شد که هنگام کارهای ساختمانی، سنگی لغزید و باعث شد که عملاً نور به روی ناحیهٔ ۲.۵ متری (هشت فوت) مدفنگاه دست نخورده بپاشد. بازرسان ادارهٔ باستان شناسی اسرائيل به محل خوانده شدند و در ویدئوهایی به زبان عبری از بازرسی های اولیه در محلی که پای هیچ بنی بشری در سه هزار سالهٔ گذشته به آن نرسیده، هیجان ایشان به خوبی حس می شد.

اکتشافات مقدماتی غار سه هزار سالهٔ پارک ملی پالماخیم، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲. (Emil Eljam/IAA)
اکتشافات مقدماتی غار سه هزار سالهٔ پارک ملی پالماخیم، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲. (Emil Eljam/IAA)

حین کارهای ساختمانی در «پارک ملی پالماخیم» نزدیک تل آویو، سنگی لغزید و گنجینه ای باستانی از دوران فرعونی که به بدنامی در کتاب مقدس یاد شده را آشکار کرد.

تصاویر

پارک ملی پالماخیم. (Shlomi Amram/Israel Antiquities Authority)


اکتشافات مقدماتی غار سه هزار سالهٔ پارک ملی پالماخیم، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲. (Emil Eljam/IAA)


اکتشافات مقدماتی غار سه هزار سالهٔ پارک ملی پالماخیم، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲. (Emil Eljam/IAA)


پارک ملی پالماخیم. (Shlomi Amram/Israel Antiquities Authority)


اکتشافات مقدماتی غار سه هزار سالهٔ پارک ملی پالماخیم، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲. (Emil Eljam/IAA)

هفتهٔ گذشته، تیمی از باستان شناسان هنگامیکه به غار ۳۳۰۰ سالهٔ کشف نشده ای در «پارک ملی پالماخیم»، درست جنوب تل آویو وارد شد، تو گویی در ماشین زمان به گذشته های دور برگشته بود. قدمت طیف گستردهٔ اشیایی که آنجا کشف شد به اواخر عصر برنز، به حوالی دوران به فرمانروایی رامسس دوم، فرعونی که به بدنامی در کتاب مقدس یاد شده، می رسد.

این غار هنگامی کشف شد که هنگام کارهای ساختمانی، سنگی لغزید و باعث شد که عملاً نور به روی ناحیهٔ ۲.۵ متری (هشت فوت) مدفنگاه دست نخورده بپاشد. بازرسان ادارهٔ باستان شناسی اسرائيل به محل خوانده شدند و در ویدئوهایی به زبان عبری از بازرسی های اولیه در محلی که پای هیچ بنی بشری در سه هزار سالهٔ گذشته به آن نرسیده، هیجان ایشان به خوبی حس می شد.

«اوزی راتچایلد» از ادارهٔ باستان شناسی اسرائيل گفت «خارق العاده است، همین،» و از پشت سرش صداهای «عجیبه عجیبه» به گوش می رسید. صدای دیگر می گفت «وای! کوزه توی کوزه اونجاست!» راتچایلد گفت «باورنکردنی!»

این هیجان حتی زمانی که ویدئو با کشف احتمالا چندین اسکلت در گوشهٔ غار مربع شکل به آخر می رسد، ادامه می یابد.

«الی یانای» کارشناس عصر برنز ادارهٔ باستان شناسی اسرائیل در بیانیهٔ مطبوعاتی گفت «این یک اکتشاف بیمانند است! هر روز اتفاق نمی افتاد که آدم از سر صحنهٔ «ایندیانا جونز» سر در بیاورد – غاری با اسکلت مردگان روی کف زمین که از ۳۳۰۰ سال پیش به اینسو دست نخورده مانده است.»

یانای معتقد است که اشیای یافت شده از لبنان، سوریه، و قبرس وارد شده بوده اند، که به گفتهٔ او، از اشیای مرسوم دفن بهمراه مرده در آن دوران بوده اند. دهها اشیای سفالی در اندازه ها و شکل های گوناگون آنجا یافت شد، از جمله کاسه های گود و کاسه های پخچ، که بعضی قرمز رنگ شده بودند و توی برخی استخوان بود؛ قابلمهٔ پخت غذا؛ تُنگ، و چراغ نفتی های سفالی که فتیله هاشان هنوز بجا بود.

شاید بعضی مواد آلی دیگری هم بوده که در طول هزاره ها از میان رفته، از جمله ترکشی که سرپیکان ها یا سرنیزه های برنزی که در غار پیدا شد را در خود جا می داده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/frozen-in-time-3300-year-old-burial-cave-accidentally-discovered-at-popular-beach/

اطلاعات بیشتر در مورد