ممنوعیت پرواز یک شرکت هواپیمایی ایرانی به کشورهای اروپایی
جستجو

ممنوعیت پرواز یک شرکت هواپیمایی ایرانی به کشورهای اروپایی

اتحادیه اروپا طی صدور بیانیه ای، پرواز هواپیماهای شرکت "آسمان" به اروپا را ممنوع اعلام کرد.

ممنوعیت پرواز یک شرکت هواپیمایی ایرانی به کشورهای اروپایی
ممنوعیت پرواز یک شرکت هواپیمایی ایرانی به کشورهای اروپایی

اتحادیه اروپا طی صدور بیانیه ای، پرواز هواپیماهای شرکت “آسمان” به اروپا را ممنوع اعلام کرد.

اتحادیه اروپا طی صدور و انتشار بیانیه ای اعلام داشته است که “شرکت هواپیمایی ایرانی “ایران آسمان” را به فهرست شرکت ‌های که از نظر ایمنی پرواز با ضوابط بین المللی منطبق نیستند افزوده و به همین سبب ورود آنها را به خطوط هوایی خود ممنوع اعلام کرده است”.

بر اساس این اطلاعیه، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ضمن بازنگری فهرست ایمنی هوایی اروپا تصمیم گرفته است تا کلیه پروازهای خطوط قزاقستان به اتحادیه اروپا را آزاد کند، اما شرکت ایرانی “هواپیمایی آسمان” و دو شرکت هوایی دیگر را به دلیل عدم همخوانی با معیارهای جهانی پرواز و ادامه کمبودها به فهرست سیاه خود افزوده است.

بنابر گزارش العربیه و به نقل از رویترز، شرکت هواپیمایی آسمان سومین شرکت هوایی ایران از لحاظ تعداد هواپیما به شمار می ‌رود که اکنون با چنین ممنوعیتی روبرو شده است.

شایان ذکر است که به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی هوایی، اکنون 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور به دلیل عدم رعایت ایمنی پرواز از ورد به آسمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده ‌اند که شرکت های هواپیمایی عراق و هواپیمایی بال آبی متعلق به جمهوری سورینام نیز در این فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله