اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

مقام نیروهای دفاعی اسرائیل ارتش «دهها» حمله سایبری ایران به سایت های غیرنظامی را دفع کرد

یک افسر ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه گفت در طول سال گذشته ارتش دهها حملهٔ سایبری ایران که اکثر به هدف زیرساختهای غیرنظامی اسرائیل صورت گرفت را دفع کرده است.

تصویر: در عکسی بدون که ارتش اسرائيل در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر کرد، سربازی از لشگر سی۴۱ پای کامپیوتر مشاهده می شود. (Israel Defense Forces)
تصویر: در عکسی بدون که ارتش اسرائيل در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر کرد، سربازی از لشگر سی۴۱ پای کامپیوتر مشاهده می شود. (Israel Defense Forces)

ارتش اسرائیل گمان دارد ایران تهاجمات سایبری خود را بر زیرساخت های غیرنظامی گذاشته تا ترس به دل جامعهٔ‌ اسرائیل بیندازد.

یک افسر ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه گفت در طول سال گذشته ارتش دهها حملهٔ سایبری ایران که اکثر به هدف زیرساختهای غیرنظامی اسرائیل صورت گرفت را دفع کرده است.

اسرائیل و ایران سالها است درگیر جنگ سایبری عمدتا مخفیانه علیه یکدیگرند که گاه بگاه حباب هایش به سطح آب می آید. مقامات اسرائيل در سال ۲۰۲۰ ایران را متهم کردند که قصد داشته شبکهٔ آب شهری اسرائیل را هک کند، و ایران اسرائیل را متهم به حمله های سایبری علیه زیرساخت های کشور کرد.

افسر یاد شده به شرط محفوظ ماندن هویت خود به خبرنگاران گفت «سال گذشته نیروهای دفاعی اسرائیل دهها حملهٔ سایبری ایران را دفع کرد. در سالهای گذشته، شکاف میان اسرائيل و دشمنانش تشدید شده است.»

ارتش در طول سال گذشته حدود ۷۰ درصد از حمله های سایبری علیه اسرائیل را دفع کرده است.

افسر ارشد یاد شده گفت «نیروهای دفاعی اسرائيل و جامعهٔ دفاعی [دفاع سایبری] کشور به توانایی های در راستای دفاع در مقابل دشمن دست یافته اند.»

جامعهٔ دفاع ساییری اسرائیل شامل ادارهٔ ملی سایبری؛ مدیر امنیت نهاد دفاعی وزارت دفاع؛ و واحدهای درون-سازمانی سازمان اطلاعات و امنیت شاباک؛ سازمان اطلاعات و عمیات ویژهٔ موساد؛ و نیروهای دفاعی اسرائیل.

بنا به ارزیابی لشگر سی۴۱ نیروهای دفاعی، بیش از ۲۰ واحد سایبری ایرانی موجود که دست کم ۱۰ آنها علیه اسرائيل فعالیت می کنند.


تصویر: در عکسی بی تاریخ که ارتش اسرائيل روز ۲۱ سپتامبر منتشر کرد، سربازان لشکر سی۴۱ پشت کامپیوترهای خود مشاهده می شوند. (Israel Defense Forces)

نیروهای دفاعی اسرائیل بر این باور است که یکی از اهداف اولیهٔ ایران از حمله های سایبری آن است که به دل جامعهٔ اسرائیل ترس بیندازد. به همین خاطر است که عمدتا سایت های غیرنظامی را هدف می گیرد که در لزوما آسیب به ارتش نمی رساند، اما مردم عادی را به وحشت می اندازد.

به جز حملهٔ ناموفق به شبکهٔ آب شهری اسرائيل در ۲۰۲۰، یک حملهٔ سایبری که گمان می رود کار یک گروه ایرانی بوده باعث شد در اورشلیم و ایلات آژیر دروغین قرمز به صدا درآید.

سال گذشته نیز بیمارستانی در ناحیهٔ مرکزی اسرائیل هدف حملهٔ بزرگ سایبری قرار گفت و سیستم های اینترنتی آن روزها از دسترس خارج شد و با کمک مقامات نظامی و دیگر کارشناسان موفق شدند داده ها و اطلاعات کامپیوتری بیمارستان را بجای خود بازگردانند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-official-says-military-foiled-dozens-of-iran-cyberattacks-on-civilian-sites/

اطلاعات بیشتر در مورد