مقام امنیتی مجلس ایران، اسرائیل را متهم به «ایجاد بحران آب در منطقه» کرد
جستجو

مقام امنیتی مجلس ایران، اسرائیل را متهم به «ایجاد بحران آب در منطقه» کرد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، بدون اشاره به سوء مدیریت های داخلی، مدعی شد که «اسرائیل نقش موثری در ایجاد بحران آب در منطقه دارد.»

ایران - اسرائیل- منبع: اسپوتنیک
ایران - اسرائیل- منبع: اسپوتنیک

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، بدون اشاره به سوء مدیریت ها و ناکارآمدی های سیستم حاکم، مدعی شد که «اسرائیل نقش موثری در ایجاد بحران آب در منطقه دارد.»

به گزارش ایسنا، حسین نقوی حسینی با تاکید بر اینکه «یکی از موضوعات مهم امنیت جهانی و امنیت ملی کشور، حوزه آب است»، پیش بینی کرد که در آینده بحران آب به بحران جدی بشری تبدیل شود که باید برای‌ آن فکر بشود.

این مقام ارشد کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، با بیان اینکه «اخیرا برخی از همسایگان ایران بدون هماهنگی با کشورهایی که از رودخانه های مرزی ایران حقآبه دارند و طی قرن ها از آن سیراب شده اند بهره برداری کرده و با برنامه ریزی سد بسته اند تا آب را متوقف کنند»، مدعی شد که اسرائیل «در این مورد نقش موثری دارد چون به دنبال ایجاد بحران آب در منطقه است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران ادعا کرد: «اسرائیل به دلیل قرار گرفتن در کنار مدیترانه مشکل آب ندارد. این سایر کشورهای منطقه هستند که از دجله و فرات بهره مند می‌شوند و قطعا پروژه های جدید به آنها صدمه می زند.»

وی در پایان گفت که موضوع فوق، چون در حوزه امنیتی قرار دارد، باید در سطوح بالاتر نیز مورد بحث قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله