مقام ارشد نظامی ایران: دیگر هیچ کم و کاستی در تولید مهمات نظامی نداریم
جستجو

مقام ارشد نظامی ایران: دیگر هیچ کم و کاستی در تولید مهمات نظامی نداریم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه «هیچ کم و کسری برای تولید سخت افزار و مهمات نظامی نداریم»، مدعی شد: «دولت های منطقه به حال ما غبطه می خورند».

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه «هیچ کم و کسری برای تولید سخت افزار و مهمات نظامی نداریم»، مدعی شد: «دولت های منطقه به حال ما غبطه می خورند».

پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با این ادعا که «هیچ قدرتی توان تهاجم به جمهوری اسلامی را ندارد»، اعلام داشت: «هیچگونه کم‌ و کسری برای تولید سخت ‌افزار و مهمات نظامی نداریم و هر وسایلی که بخواهیم به آن اتکا کنیم، در داخل کشور تولید و استفاده می‌ کنیم».

وی افزود: «امروز دولت‌ های مرتجع منطقه زمانی که اسم جمهوری اسلامی می ‌آید، در محافل خصوصی علنی به حال ما قبطه می‌ خورند و می ‌گویند ای کاش ما هم در مسیر شما بودیم».

بنابر گزارش فارس، باقری ضمن تاکید بر ارتقای توان نظامی ایران و ابراز خرسندی از ساخت تجهیزات جنگی در این کشور، تصریح کرد: «زمانی که ارتش‌ های دیگر را که در پیمانهای مطرح جهانی حضور دارند مشاهده می‌ کنیم که در مقابل اخم ابرقدرت‌ ها و از ترس اینکه روزی به آنها قطعات نظامی ندهند و تسلیحات آنها زمین ‌گیر شود می ‌ترسند، خوشحال می‌ شویم که به خودمان اتکا کرده‌ ایم و تجهیزات مورد نیازمان را خودمان ساخته ایم». ‌

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پایان ادعا کرد: «اکنون در موقعیتی قرار داریم که در ذهن احدی در قدرت‌ های جهانی، تهاجم به ما نمی‌ گنجد».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله