مقام ارشد سپاه: مجبوریم استخوان‌های دشمنان را بشکنیم
جستجو

مقام ارشد سپاه: مجبوریم استخوان‌های دشمنان را بشکنیم

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با این ادعا که "دشمنان در پی تغییر نظام هستند"، رژیم ایران را مجبور به مقابله توصیف کرد.

حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با این ادعا که “دشمنان در پی تغییر نظام هستند”، رژیم ایران را مجبور به مقابله توصیف کرد.

حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، طی شرکت در بیست و دومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه اظهار داشت: «امروز نیازمند حرکتهای جدی ‌تر، سخت ‌تر با اراده مصمم‌ تر و متفاوت از گذشته هستیم».

بنابر گزارش تسنیم، وی با این ادعا که “امروز منطق استکبار بر اراده جهان با شکست مواجه شده”، افزود: «امروز تمرکز توانایی دشمن بر ما به هم ریخته و انقلاب اسلامی به واقعیتی جهانی مبدل شده و استکبار جهانی دریافته که پیامهای آسمانی انقلاب جغرافیایی محدود نداشته و مرزها را در نوردیده است».

سلامی در ادامه مدعی شد: «دشمن درصدد تجزیه جهان اسلام با تفرقه‌ های خونین است تا به نوسازی مجدد سیاسی بپردازد و همچنان با برنامه و استراتژی این هدف را دنبال می‌ کند که دامنه‌ های تاثیر این نبرد را می‌ توان در سراسر میادین نفوذ انقلاب اسلامی مشاهده کرد».

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی با بیان اینکه “در بعد فرهنگی، دشمن درصدد محو هویت اسلام در جایگزین کردن هویت جهانی شدن است”، ادامه داد: «دشمن به‌ دنبال ایجاد میدانی برای تغییر ارزش ‌های جامعه از ارزشهای اسلامی و ضد ارزشها و هویت منحط غربی است و نقشه جامعی برای تغییر فضای فرهنگی جامعه دارد».

وی ضمن تاکید بر “لزوم تسلط اسلام بر سیاستهای کشور”، افزود: «ما مجبور به غلبه بر دشمن هستیم و باید با مدل جهاد کبیر در تقابل با جبهه کفر عمل کرده و با این مدل نجات ‌بخش نقشه راه مسلمانان را ترسیم کنیم».

وی در نهایت با این ادعا که “دشمنان به‌ دنبال تغییر سبک زندگی ما هستند”، تاکید کرد: «این رویکرد ما را مجبور به پیروزی می ‌کند و ما مجبوریم که استخوان ‌های دشمنان را بشکنیم».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله