مقام ارشد سپاه تهدید به «بستن تنگه هرمز» کرد
جستجو

مقام ارشد سپاه تهدید به «بستن تنگه هرمز» کرد

یک مقام ارشد سپاه پاسداران رژیم ایران ضمن تهدید به بستن تنگه بین المللی هرمز توسط این نیرو، ادعا کرد:‌ «اگر روزی احساس کنیم که نفت از اینجا خارج شود اما نفت ما خارج نشود آن موقع تنگه را مسدود می کنیم.»

یک مقام ارشد سپاه پاسداران رژیم ایران ضمن تهدید به بستن تنگه بین المللی هرمز توسط این نیرو، ادعا کرد:‌ «اگر روزی احساس کنیم که نفت از اینجا خارج شود اما نفت ما خارج نشود آن موقع تنگه را مسدود می کنیم.»

به گزارش خبرگزاری امنیتی – نظامی “تسنیم”، پاسدار علیرضا تنگسیری در پاسخ به سوالی درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز در صورت به صفر رسیدن صادرات نفت ایران، گفت: «تا زمانیکه نفت ما از تنگه هرمز خارج می‌شود و منعی برای خروج و ورود کشتی‌های ما صورت نگیرد این تحقق پیدا نمی‌کند».

وی اضافه کرد: «اما اگر روزی نفت ما خارج نشود… آن موقع هر عقل سلیم و سالمی اجازه نمی‌دهد که ما نتوانیم نفت‌مان را صادر کنیم اما یک بیگانه فرامنطقه‌ای بیاید و بتواند نفت را از اینجا ببرد و صادر کند».

پاسدار تنگسیری همچنین ادعا کرد: «زمانیکه بخواهند جلوی نفت‌ ما و کشتی‌های ما را بگیرند این منطقی است و هر منطقی این را می‌گوید و خواهند دید که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه؟».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله