مقام ارشد سپاه: اسلام آمریکایی اصلی ترین خطر برای کشور است
جستجو

مقام ارشد سپاه: اسلام آمریکایی اصلی ترین خطر برای کشور است

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مدعی شده است که «بزرگترین خطر برای کشور، دیدگاه و تفکر غیر انقلابی و غربی با مبنای اسلام آمریکایی است».

فرمانده کل سپاه - تسنیم
فرمانده کل سپاه - تسنیم

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مدعی شده است که «بزرگترین خطر برای کشور، دیدگاه و تفکر غیر انقلابی و غربی با مبنای اسلام آمریکایی است».

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، با بیان این ادعا که «دیدگاه و تفکر غیر انقلابی با مبنای اسلام آمریکایی خطر اصلی برای کشور است»، در این خصوص اعلام داشته: «این دیدگاه در برخی منصب ‌های کشوری نفوذ کرده و در دانشگاه‌ ها در حال ترویج علوم انسانی و فرهنگ غربی هستند که این مسائل نگران کننده است».

این فرمانده سپاه پاسداران همچنین تاکید کرد: «دیدگاه غربی، لیبرالی و غیرانقلابی در بسیاری از مسئولان نیز وجود دارد که این مسئولان به تحصیل در دانشگاه غربی افتخار هم می‌ کنند».

بنابر گزارش مهر، وی در ادامه افزود: «مشکل اصلی کشور نفوذ دیدگاه‌ های انحرافی مخالف انقلاب در برخی از بخش‌ ها است که طرفداران این دیدگاه تلاش می ‌کنند تا روز به روز علوم انسانی و فرهنگ غربی را در دانشگاه ‌ها ترویج کنند و این نگران‌ کننده است».

گفتنی ست که در این راستا، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی ‌های متعددی تاکید کرده است که «باید روحیه انقلابی‌ گری در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود و باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارند، ایستاد».

خامنه ای همچنین بارها درباره تغییر سبک زندگی مردم ایران هشدار داده و یکی از زمینه‌ ها و بستر‌های این تغییرات را علوم انسانی دانسته‌ که در مدارس و دانشگاه‌ ها ارائه می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله