مقام ارشد اسرائیلی مصّر است کرانه غربی به اسرائیل الحاق شود
جستجو
اختصاصی

مقام ارشد اسرائیلی مصّر است کرانه غربی به اسرائیل الحاق شود

یک وزیر دست راستی افراطی گفت اسرائیل می بایست کرانه باختری را به کشور اسرائیل الحاق کند.

وزیر آموزش نفتالی بنت در اورشلیم- اسرائیل سالم
وزیر آموزش نفتالی بنت در اورشلیم- اسرائیل سالم

وزیر آموزش اسرائیل در نشست کنست به مناسب تنظیم راهنمای تازه شراب، اظهار داشت «زمان آن رسیده است که بگوییم اسرائيل مال ماست.»

وزیر آموزش، نفتالی بنت روز دوشنبه گفت اسرائیل می بایست کرانه باختری را به کشور الحاق کند و از گوش-عتصیون و منطقه بنیامین شروع کند.

بنت در نشست سران حزب «خانه یهود» کنست اظهار داشت «زمان آن رسیده است که بگوییم اسرائيل مال ماست؛ که از دفاع استراتژیک وارد مرحله آغاز حکومت بر قلمروهای زیر کنترل اسرائيل در یهودا و شومرون بشویم».

بنت که رئیس حزب ارتدکس ملی خانه یهود است، گفت «می بایست این قدم را به عنوان هدف استراتژیک تثبیت کنیم و پیام اشتباهی را که از اسرائيل به خارج کشور ارسال می شود متوقف سازیم».

نشست این کمیته حزبی که مصّر بر ادامه کنترل اسرائیل بر سرتاسر کرانه باختری است، برای جشن انتشار راهنمای تازه شراب برگزار شد. «راهنمای تازه شراب اسرائيل»، به قلم یائیر گات، گزارشگر شراب اسرائیل حیم، و گال زوحار، از متصدیان پیشین شراب، که اکنون به مشاور از سوی چندین رستوران در تل آویو استخدام شده است، در وهله اول شراب هایی که در شهرک نشین های کرانه باختری تولید شده بودند را در این راهنما وارد نکرده بود. پس از روبرویی با واکنش شدید کمیته حزبی، و مواجهه با اتهام بایکوت شهرک نشین ها، نویسندگان راهنما انتقاد را پذیرفتند و شراب شهرک نشین را نیز به فهرست افزودند.

در اوایل ماه جاری، بنت یک بار دیگر دعوت مستمر خود برای الحاق کرانه باختری به اسرائيل را در مصاحبه ای با جی.تی.ای تکرار کرده بود.

وزیر، و رهبر حزب خانه یهود اظهار داشت «برخوردی که من پیشنهاد می کنم منطقی و عاقلانه است. در خاورمیانه، نمی شود به فانتزی دلگرم بود. اگر دست من بود، صبر نمی کردم. با گوشه-عتصیون (کرانه باختری نزدیک به اورشلیم) شروع می کردم. قانون و سلطه اسرائيل را اول از همه در گوشه-عتصیون حکمروا می کردم.

وی در ادامه گفت «قبلا هم دوبار همین کار را کرده ایم. هر دو بار، یک جانبه:‌ ۱۹۶۷ در اورشلیم، و ۱۹۸۱ در بلندی های جولان. من باشم در ۲۰۱۵ هم این قدم را برمی دارم.».

طبق متنی که در وبسایت کنست منتشر شده است «هدف اصلی تقویت سلطه دولت اسرائیل بر سرزمین اسرائيل است، به ویژه در یهودا، شومرون، دره اردن».
نماینده کنست، بتزالل اموتریچ و نماینده لیکود یوا کیچ، ریاست این کمیته را به عهده دارند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله